Podziękowania

Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie ze Zdzisławem Podkańskim, które odbyło się 12 marca 2010 roku w Domu Nauczyciela w Hrubieszowie uprzejmie dziękujemy. Szczególnie tym, którzy podjęli trudną dyskusję i przyczynili się do rzeczowych wniosków.

Reklamy

***

Wierzymy, że jest to duży krok na drodze budowy rodziny, która znajdzie czas na konstruktywne działania na rzecz lokalnej społeczności.

Stronnictwo Ludowe „Piast” w Hrubieszowie