Podziękowania

Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Kotowi, Staroście Hrubieszowskiemu Panu Józefowi Kuropatwie, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Panu Stanisławowi Sitarzowi, moim Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom – byłym i obecnym pracownikom Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz wszystkim, którzy łączyli się ze mną w bólu, okazali współczucie i wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych mojej Ś.P. Mamy pragnę złożyć tą drogą serdeczne podziękowanie i wyrazić swą wdzięczność.

Reklamy

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szkudziński z Rodziną