Podziękowania dla stowarzyszenia

Hrubieszów

Reklamy

Dziękujemy serdecznie Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Razem” za organizację wcześniejszych kwest z udziałem 150 WOLONTARIUSZY z miasta i powiatu na pomoc w leczeniu naszej córki Laury Szala.

i>W szczególności dziękujemy Prezesowi Stowarzyszenia Panu Tomaszowi Wojciechowi Antoniukowi, którym jest człowiek wielkiego serca.

Podziękowania składamy również wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do organizacji kwest na rzecz chorych dzieci. Zebrane środki były bardzo pomocne w leczeniu za co jeszcze raz gorąco dziękujemy.

Rodzice Laurki