Podziękowania i list otwarty do mieszkańców Marty Majewskiej – kandydatki na Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Szanowni Mieszkańcy Hrubieszowa! Do przybliżenia swojej sylwetki skłoniły mnie wydarzenia ostatnich tygodni. Nie jest moim celem zamieszczanie swojego CV jak w ramach procedury aplikacyjnej. Nie jest też moją intencją, aby Mieszkańcy odebrali ten przekaz jako celowe wystawienie sobie „laurki”.

Reklamy

 

Szanowni Mieszkańcy Hrubieszowa,

 

     Do przybliżenia swojej sylwetki skłoniły mnie wydarzenia ostatnich tygodni. Nie jest moim celem zamieszczanie swojego CV jak w ramach procedury aplikacyjnej. Nie  jest też moją intencją, aby Mieszkańcy odebrali ten przekaz jako celowe wystawienie sobie „laurki”. Chociaż zaprzeczyć się nie da, że faktycznie uczestniczę w swoistym „konkursie”, a ewentualną laurkę wystawią mi Mieszkańcy i ich głosy oddane na mnie w niedzielę 4 listopada. Niemniej jednak uważam, że wyborcy powinni wiedzieć jak najwięcej o osobie, której powierzą losy miasta na następne 5 lat

     Doświadczenia ostatnich dni, rozmowy i odbiór mojej osoby przez niektórych Mieszkańców pozwolił mi na wyciągnięcie pewnych wniosków. Zarzucano mi brak  informacji o mnie samej, a jednocześnie seria anonimowych ocen w formie komentarzy, czy też mało eleganckich napisów na banerach sprawiło, że postanowiłam nieco przybliżyć swoją sylwetkę.

     W Hrubieszowie mieszkam od urodzenia. Tu spędziłam swoje młodzieńcze lata do momentu rozpoczęcia studiów. Szkoła Podstawowa nr 3, Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Hrubieszowie, a następnie studia dzienne na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na kierunku prawo. W tym samym czasie ukończyłam Centrum Prawa Amerykańskiego oraz kurs mediatora sądowego.

     Swoją drogę zawodową rozpoczęłam w 2005 roku w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie, gdzie pracowałam jako urzędnik po zdanym egzaminie państwowym, następnie jako asystent sędziego.

     Kolejny etap edukacji był stricte dążeniem do uzyskania przeze mnie zawodu adwokata. Aplikacja adwokacka zgodnie z ustawą trwa 3 lat. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pracy na stanowisku asystenta sędziego oraz wytężonej pracy przystąpiłam do egzaminu adwokackiego już po odbyciu 1 roku aplikacji, z pozytywnym skutkiem uzyskując tytuł zawodowy adwokata. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie, aktualnie wpisanym na listę adwokatów nie wykonujących zawodu, z uwagi na fakt pełnienia przeze mnie funkcji zastępcy Burmistrza.

     Zanim objęłam funkcję publiczną prowadziłam własną działalność gospodarczą w formie Kancelarii Adwokackiej w Hrubieszowie.

     Potwierdzeniem  mojej wiedzy i kompetencji menadżerskich jest  dyplom Executive – Master of Business Administration uzyskany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Dzięki MBA zdobyłam bardzo przydatną na stanowiskach menedżerskich kompleksową wiedzę dotyczącą różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, umiejętności stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania oraz nowe kontakty w środowisku biznesowym. Praktyczną wiedzę w zarządzaniu zespołem pogłębiłam m.in. pracując na stanowisku Zastępcy Burmistrza.

     Zarówno zawód adwokata jak również tytuł MBA dają mi podwójną ustawową legitymację do zasiadania w radach nadzorczych spółek. Aktualnie jestem wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w PGKiM sp. z o.o. w Hrubieszowie.

      Moje wykształcenie uzupełniłam również podyplomowymi studiami pedagogicznymi, co dało mi kwalifikacje do pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wykorzystałam je  prowadząc zajęcia w Policealnej Szkole dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej.

      Wykorzystywałam swoje kwalifikacje dzieląc się nimi z innym pro publico bono w ramach współpracy z Fundacją Dzieci i Ojców im. św. Jana Bosko w Zamościu, fundacji zajmującej się pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem ich szans, a także w Fundacji Instytut na rzecz Państwa i Prawa w Lublinie.

     W miarę swoich możliwości angażowałam  się w działalność charytatywną. „Czyny powinny mówić głośniej niż słowa” (Mt. 21, 28-32). Ocenę pozostawię Mieszkańcom.

      Wiedzę o funkcjonowaniu samorządu zdobyłam będąc członkiem Zarządu Osiedla nr 6 „Żeromskiego” w latach 2011-2014. Znacząco ułatwiło mi to późniejsze wykonywanie powierzonych mi jako zastępcy burmistrza obowiązków związanych ze współpracą
z samorządami osiedlowymi. Sprawując funkcję zastępcy byłam członkiem Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie, powołanej w tej kadencji, a skupiającej przedstawicieli  organizacji pozarządowych. Na tej płaszczyźnie mogłam praktycznie wykorzystywać swoją wiedzę z racji posiadanych kompetencji Koordynatora ds. Współpracy pomiędzy Organizacjami Pozarządowymi. 

     Posługuję się biegle językiem angielskim i rosyjskim.

     Nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Chciałam podkreślić, że całą swoją drogę zawodową, osiągnięcia czy stanowiska zawdzięczam wyłącznie swojemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy.

     Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą trzech cudownych dzieciaków. Z całą stanowczością zapewniam też tych wszystkich, którzy wyrazili anonimowo swoją „troskę” o wychowanie moich dzieci, że bez względu na wykonywane przez mnie obowiązki jak i pracę zawodową mojego Małżonka wychowujemy swoje dzieci w poszanowaniu tradycyjnych wartości i mają one zapewnioną najlepszą opiekę. Zawsze mogliśmy i możemy liczyć na wsparcie najbliższej  Rodziny.

     W tym miejscu chciałabym także podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w niedzielnych wyborach samorządowych. Bardzo dziękuję Mieszkańcom, którzy oddali swój głos na moją kandydaturę. Dziękuję za każdy przyjazny gest, każdą formę poparcia i życzliwości, których otrzymałam od Państwa ogromne ilości. Przyjmowałam je z dumą i wdzięcznością, były dla mnie oparciem i motywacją do działania dla wspólnego dobra.

     Liczba oddanych na mnie głosów jest świadectwem tego, że zauważyliście Państwo wszystkie pozytywne zmiany jakie zaszły przez ostatnie cztery lata. Wynik jest także ogromnym wyzwaniem do dalszych wytężonych starań. To wielki zaszczyt oraz niezmierna radość, że obdarzyliście mnie tak dużym zaufaniem. Dotychczasowe poparcie zobowiązuje i motywuje do jeszcze lepszych działań. Czuję tę odpowiedzialność i zrobię wszystko, aby spełnić pokładane we mnie nadzieje, poprzez realizację przedstawionego programu wyborczego. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by nie zawieźć Państwa zaufania.

     Dziękuję również, tym którzy nie oddali na mnie głosu. Przede wszystkim za to, że wzięli udział w wyborach. Liczę również na głosy tych mieszkańców, którzy głosowali na innych kandydatów. Mam nadzieję, że mi zaufają. Deklaruję, że zrobię wszystko by spełnić ich oczekiwania jako Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

     Wszystkim moim Kontrkandydatom dziękuję za rywalizację i gratuluję osiągniętego poparcia. Pani Maryli Symczuk składam gratulacje z tytułu osiągniętego wyniku i liczę, że najbliższy pozostały czas będzie czasem wyłącznie merytorycznych działań, a o decyzji  Mieszkańców zadecydują konkretne argumenty. Dotychczasowych oponentów, szanując Państwa decyzję zapraszam do zapoznania się z moim programem oraz poparcia mnie w drugiej turze wyborów. Zapewniam, że wszyscy są dla mnie i dla miasta bardzo ważni, deklaruję szacunek i współpracę ze wszystkimi niezależnie od poglądów politycznych

     

     Jednocześnie w związku z wyborem na zaszczytną funkcję Radnych Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu z okręgu wyborczego nr 1, proszę Państwa nowo wybranych Radnych o przyjęcie moich serdecznych gratulacji. Dokonany przez Mieszkańców Miasta Hrubieszowa wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Państwa wyborcy. Razem rozpoczniecie ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej wspólnoty.

     Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Mieszkańcy dokonując wyboru wyrazili swoją nadzieję na rozwiązanie konkretnych problemów, na osiągnięcie zamierzonych celów, spełnienie wypowiedzianych obietnic. Życzę więc wytrwałości oraz umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez społeczność zadań i wyzwań. Życzę uzasadnionej dumy z wygranych wyborów.

     Jednocześnie chcę serdecznie podziękować wszystkim Kandydatom, którzy pomimo ogromnych starań nie otrzymali mandatów. Jestem przekonana, że te osoby, które od lat funkcjonują w życiu społecznym, pełniąc wiele funkcji zawodowych i społecznych nie ustaną w swojej działalności na rzecz Mieszkańców.

     Szczególnie podziękowania kieruję w stronę Kandydatów Komitetu Wyborczego Porozumienie i Rozwój 2018 za Państwa zaangażowanie i starania. Państwa wsparcie było i jest dla mnie nieocenione. Bez Was nie byłam tu gdzie jestem, dzięki Wam mogę podjąć dalsze starania i nadal ubiegać się o stanowisko Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

 

     Ostatnie lata pracy w samorządzie poszerzyły moją wiedzę, ale również wzbogaciły doświadczenie. Od początku zgodnie ze złożoną przeze mnie deklaracją dokładałam wszelkich starań, aby Hrubieszów był miejscem, w którym chce się żyć i do którego chce się wracać. Miniony okres to czas spotkań i rozmów z mieszkańcami, wsłuchiwania się w ich głosy, realnego udziału w procesie podejmowania decyzji i realizacji postulatów.

     Celem upływającej kadencji był również rozwój zasobów kadrowych Urzędu Miasta. Priorytetem było zastępowanie odchodzących na emeryturę pracowników poprzez zatrudnianie kompetentnych młodych ludzi, którzy gwarantują efektywne funkcjonowanie urzędu na przestrzeni następnych wielu lat.

     Pełniąc funkcję zastępcy Burmistrza współpracowałam z całym zespołem pracowników przy realizacji projektów infrastrukturalnych i społecznych, których wymierne efekty zamykają się w milionach złotych dotacji przy jednoczesnych znaczących działaniach w celu ograniczenia zadłużenia miasta. To także czas aktywnego poszukiwania inwestorów oraz opracowywanie systemu i mechanizmu ulg dla przedsiębiorców. Był to też okres intensywnych działań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta. Miasto jest dla jego mieszkańców, jest centrum życiowym dla rodzin. Dlatego też realizowaliśmy ich postulaty i przy współudziale zarządów osiedli systematycznie rozbudowywaliśmy przyjazne im miejsca rekreacyjne budując place zabaw, siłownie zewnętrzne, park linowy, skate park i ścianę wspinaczkową, uruchomiliśmy kino cyfrowe.

     Wspieraliśmy sport kwalifikowany, ale również sport szkolny, poprzez budowę długo oczekiwanej infrastruktury sportowej przy szkołach miejskich. Wprowadziliśmy na terenie Miasta Kartę Dużej Rodziny przy znaczącym udziale miejscowych przedsiębiorców.

     Zmienialiśmy wizerunek miasta poprzez pozytywny przekaz medialny z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji społecznej. O naszych działaniach informowaliśmy mieszkańców poprzez bezpłatny kwartalnik.

     Sprawując władzę jako przedstawiciele niepartyjnego komitetu, bez politycznych koneksji i powiązań, dzięki wiedzy, wytrwałości i zaangażowaniu  w ostatnich czterech latach pozyskaliśmy ponad 11 mln. zł. środków zewnętrznych w tym rządowych,  spłaciliśmy ponad 14 mln. zł. zadłużenia, które w grudniu 2014 r. w momencie objęcia funkcji wynosiło ponad 22 mln. zł. Pragnę podkreślić nasze lokalne umocowanie, jesteśmy związani z naszą ziemią i mieszkańcami, dzięki temu jesteśmy niezależni od politycznej koniunktury, nie stoimy w łasce polityków. Rządy, partie się zmieniają, samorząd pozostaje w służbie społeczności.

     Za nami wiele spełnionych obietnic, a przed nami jeszcze więcej celów. Mam pełną świadomość, że być może można było zrobić więcej i jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Jednak by móc zrealizować te plany i zamierzenia potrzebuję czasu, a przede wszystkim szansy, którą tylko Państwo możecie mi dać.

     Dlatego proszę o udzielenie mi poparcia w dniu 4 listopada 2018 r. abym mogła utwierdzić Państwa w przekonaniu, że wasz wybór  był słuszny, a  mandat zaufania udzielony mi przez Mieszkańców w wyborach bezpośrednich był dobra decyzją.                            

     Obiecuję, że następnego dnia po wyborach, bez zbędnej zwłoki, bez konieczności uczenia się czegokolwiek przystąpię do realizacji naszego programu oraz dołożę wszelkich starań by uwzględnić w miarę możliwości postulaty i hasła zawarte w programach innych kandydatów.

     Zapraszam wszystkich mieszkańców Hrubieszowa, również tych którzy nie głosowali, jak i tych którzy głosowali na innych kandydatów do wzięcia udziału w podejmowaniu dalszych decyzji co do rozwoju naszego Miasta. Do współpracy w realizacji tego planu, który przedstawialiśmy, do tego, by budować nowoczesny Hrubieszów, który będzie miejscem dla wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych, od miejsca, które zajmujemy na scenie politycznej. 

Hrubieszów jest wspólny, jest nasz, wszyscy za niego odpowiadamy!

 

     Proszę o Państwa głos raz jeszcze w dniu 4 listopada podczas II tury wyborów na Burmistrza naszego Miasta.

 

 

Z wyrazami szacunku

Marta Majewska

Kandydatka na Burmistrza Miasta Hrubieszowa

 

Zobacz też:

https://www.facebook.com/Marta-Majewska-Kandydatka-na-Burmistrza-Miasta-Hrubieszowa-1011116475605096/

WIADOMOŚCI – Marta Majewska – Twój Burmistrz na dzisiejsze czasy 

 


Materiał wyborczy KWW Porozumienie i Rozwój 2018

 

tekst i fot. mat. reklamodawcy

Portal LubieHrubie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych dostarczonych przez reklamodawców.