Podziękowania od OSP Hrubieszów

Podziękowania od Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie za udział w uroczystości pogrzebowej oraz złożone kondolencje.

Reklamy

 

W imieniu Zarządu, całej społeczności strażackiej oraz własnym serdecznie dziękuję Szanownej Pani Burmistrz Marcie Majewskiej za udział w uroczystości pogrzebowej Ojca naszych druhów – braci Jarosława i Grzegorza Wojtiuk oraz złożone kondolencje.

To postawa okazująca wielki szacunek dla człowieka i jest najwyższą zapłatą jaką można przekazać strażakom ochotnikom w tak trudnych chwilach.

Kondolencje  Jarosławowi i Grzegorzowi oraz ich mamie – z prośbą o przekazanie złożył także były Burmistrz Tadeusz Garaj (obecna sytuacja uniemożliwiła przyjazd).

To bardzo miłe i budujące, że hrubieszowscy strażacy ochotnicy darzeni są takim szacunkiem i uznaniem przez władze samorządowe miasta.

Dziękujemy.

 

Stanisław Letnianczyn

Prezes OSP Hrubieszów