Podziękowania za pamięć o Wierze Kucharskiej

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości pogrzebowych oraz wzięli udział
w odprowadzeniu na miejsce wiecznego odpoczynku naszej najdroższej Mamy- Wiery Kucharskiej, składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy za tak liczny udział, za te wszystkie ciepłe i miłe słowa.

Reklamy

br />Trudno nam jest pogodzić się z jej odejściem. Była dla nas wszystkim. Mimo ciężkiej choroby nie załamywała się, podtrzymywała nas i siebie na duchu, wierzyła, że wygra walkę z chorobą. do końca zachowała optymizm
i wiarę. Tak bardzo chciała żyć, miała jeszcze tyle marzeń i planów. Niestety okrutny los zdecydował inaczej.
Wierzymy w to, że życie to tylko przystanek na Ziemi i swoje dalsze plany realizować będzie już gdzieś indziej, inaczej. Jak powiedział P.Coelho „Umiera się nie dlatego by przestać żyć, lecz po to by żyć inaczej”
Dla nas najbliższych Mama nie umarła bo ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy nie umierają. Zawsze żyć będzie w naszych sercach.

Córki : Małgorzata i Mirosława