PODZIĘKOWANIE

„Odszedł Człowiek …a czas się nie zatrzymał.”

Reklamy

Całej Społeczności Szkolnej i Miejskiej, Władzom Świeckim i Kościelnym, Instytucjom i Organizacjom,
wszystkim Przyjaciołom i Bliskim –

Serdecznie dziękujemy za wsparcie w trudnych chwilach i udział w uroczystościach pogrzebowych.

Szadowscy