Podziękowanie

Wszystkim, którzy w tak trudnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy Św. i ceremonii pogrzebowej Śp. Elżbiety Zając

Reklamy


Rodzinie, Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom, Sąsiadom, Delegacjom z Zakładów Pracy, Księżom za okazaną pomoc, współczucie, modlitwę, intencje mszalne, wieńce i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać”

składa mama, mąż, syn, brat i rodzina.

 

***


Serdeczne podziękowania

za troskliwą i profesjonalną opiekę medyczną, życzliwość, ciepłe słowa i okazane serce

Śp. Elżbiecie Zając

składam Panu Mirosławowi Ściborowi, Ordynatorowi Oddziału Położniczo – Ginekologicznego SP ZOZ w Hrubieszowie, wszystkim lekarzom, Pani Oddziałowej Małgorzacie Nowak, wszystkim położnym i całemu personelowi pomocniczemu

z wyrazami szacunku i uznania

Grzegorz Zając z Rodziną.