Podziękowanie

„Bogu na chwałę – ludziom na pożytek” – Ta szlachetna dewiza przyświecała znakomitemu działaczowi ruchu pożarniczego Bolesławowi Chomiczowi. Dziś również nie brakuje osób, którym leży na sercu dobro oraz rozwój społeczności lokalnej poprzez umacnianie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Reklamy

i>Zarząd i druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie
pragną złożyć serdeczne podziękowania
Staroście Powiatu Hrubieszowskiemu Panu Józefowi Kuropatwie
Wójtowi Gminy Hrubieszów Panu Janowi Mołodeckiemu
oraz Panu Jerzemu Czerwowi
za wszelką pomoc okazaną
przy realizacji przedsięwzięcia związanego z budową
zaplecza magazynowo – garażowego naszej jednostki

w imieniu wszystkich strażaków naszej jednostki
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Hrubieszowie