Podziękowanie!

Wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych oraz uczestniczyli w ostatniej drodze ś.p. Kazimierza Młodzianowskiego składamy serdeczne podziękowania.

Reklamy

 

Szczególne wyrazy wdzięczności przekazujemy Panu Markowi Kitlińskiemu za opracowanie i opublikowanie wspomnienia o Zmarłym.

 

Z wyrazami szacunku

Rodzina

 

 Czytaj też:

Zmarł Kazimierz Młodzianowski – zasłużony piłkarz i brydżysta