Podziękowanie dla personelu hrubieszowskiego szpitala

W imieniu własnym jak i całej mojej rodziny, pragnę serdecznie podziękować personelowi Oddziału Wewnętrznego I za opiekę nad moją mamą Kazimierą Surmą.

Reklamy

 

Szczególne słowa uznania kierujemy do P. Alicji Najczuk, Oddziałowej oraz całego personelu średniego.

Troska, zaangażowanie w pielęgnację pacjenta, a nade wszystko życzliwość połączona z pełnym profesjonalizmem dały nam w tym trudnym okresie poczucie bezpieczeństwa zdejmując tym samym ciężar i niepewność związaną z hospitalizacją drogiej nam osoby. Wysokie kwalifikacje i serdeczność personelu, oraz dbałość o zachowanie reżimu sanitarnego, stworzyły idealną atmosferę powrotu do zdrowia.

„Bez względu jaką czcionką pisane jest słowo „życie” jego wartość jest bezcenna, a potęga miłości ukrywa się w pokornym, skrytym służeniu drugiej osobie”.

Wyrażamy niezmierną wdzięczność za sprawowaną opiekę medyczną, a nade wszystko jesteśmy pełni podziwu dla zmian, jakie zaszły wśród personelu szpitala w ostatnim czasie.

Z nieukrywanym szacunkiem życzę wytrwałości w tej trudnej misji, jaką jest służba drugiemu człowiekowi. 

 

Z poważaniem

Renata Szkudzińska

Hrubieszów, 16 września 2019 roku