Podzielmy się książkami z których wyrośliśmy

HrubieszówDołhobyczów

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Przewodowie organizuje akcję „Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy”.

***

REGULAMIN
zbiórki książek „Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy”

Organizator: Publiczna Biblioteka w Przewodowie

Nazwa akcji – „Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy”

Uczestnicy akcji:
Akcja skierowana jest do mieszkańców całej gminy Dołhobyczów: dzieci, młodzieży, dorosłych.

Czas akcji: – kwiecień 2009r.

Cel akcji:
– uczenie szacunku do książki;
– wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi;
– sposób na zwiększenie zasobów bibliotecznych.

Organizacja akcji:

Akcja polega na przekazywaniu na potrzeby bibliotek w Dołhobyczowie, Hulczu i Przewodowie książek nowych, używanych, ale w dobrym stanie.

Lista darczyńców zostanie wywieszona w każdej bibliotece w widocznym miejscu, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Książki zostaną wpisane do zbiorów bibliotek i będą mogły służyć innym czytelnikom.

Na zakończenie akcji przewiduje się ufundowanie nagród dla osób, które przekazały największą ilość książek.

Urząd Gminy Dołhobyczów

Hrubieszow LubieHrubie 2009