Pogranicznicy z Hrubieszowa uczestniczyli w Szlachetnej Paczce

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrubieszowie wspólnie z wolontariuszami Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA.

Reklamy

Ogólnopolska akcja świątecznej pomocy osobom najuboższym, realizowana jest w całej Polsce od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna, natomiast na terenie powiatu hrubieszowskiego prowadzona jest od 3 lat i z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przesłaniem powyższej akcji jest pomoc osobom potrzebującym i ich rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Działania podejmowane przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie polegały na rozwiezieniu paczek do rodzin najbardziej potrzebujących z powiatu hrubieszowskiego, na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb przez wyznaczonych do tego wolontariuszy. Paczki, które otrzymały rodziny włączone do ogólnopolskiej akcji „SZLACHETNA PACZKA” zostały przekazane przez ludzi z całej Polski i zawierały odzież, artykuły spożywcze, chemiczne oraz sprzęt codziennego użytku.


Info NOSG

fot. LubieHrubie, NOSG