Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że 25 marca 2020 roku odbędzie się w Hrubieszowie pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem.

Reklamy

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godzinie 10.00 na terenie cmentarza parafialnego w Hrubieszowie. Wyjątkowo wobec aktualnie panującej sytuacji związanej z niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się koronawirusa uroczysta Msza św. nie odbędzie się.

Organizacja pochówków dzieci zmarłych przed narodzeniem jest możliwa dzięki uregulowaniu kwestii związanej ze sprawieniem pogrzebu dziecka martwo urodzonego przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Miasto Hrubieszów na koszt własny dokonuje pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem 2 razy w roku.

W bieżącym roku jest to pierwsza uroczystość. Do czasu formalnego uregulowania tej kwestii na szczeblu lokalnym (podjętej przez Radę Miejską w Hrubieszowie uchwały) zwłoki dzieci zmarłych w wyniku poronień, czy innych nieszczęśliwych okoliczności pozostawione/ nieodebrane ze szpitala traktowane były jako odpad medyczny i kremowane.

Obecne rozwiązania pozwalają na uszanowanie godności każdego poczętego życia.

 

info: MOPS, UM Hrubieszów