Polacy nie zwalniają tempa

W ostatnich kilku dniach w wyniku przeprowadzonych operacji udało się wyeliminować 3 terrorystów, schwytać 9 kolejnych, unieszkodliwić 6 improwizowanych ładunków wybuchowych IED (z ang. Improvised Explosive Device), przejąć ponad 100kg narkotyków, zlikwidować kilka skrytek na broń i amunicję.

Reklamy

Żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie nie zwalniają tempa i wykorzystują inicjatywę w walce z rebeliantami w prowincji Ghazni. W ostatnich kilku dniach w wyniku przeprowadzonych operacji udało się wyeliminować 3 terrorystów, schwytać 9 kolejnych, unieszkodliwić 6 improwizowanych ładunków wybuchowych IED (z ang. Improvised Explosive Device), przejąć ponad 100kg narkotyków, zlikwidować kilka skrytek na broń i amunicję.

Reklamy

W ramach operacji pk. Sahra Zanbur (Desert Bee) prowadzonej przez Zgrupowanie Bojowe „Alfa”, Zgrupowanie Sił Specjalnych i Samodzielną Grupe Powietrzno-Szturmową (SGPSz) w dystrykcie Khoghani, w niedzielę 26 czerwca schwytano 3 osoby podejrzane o podkładanie improwizowanych ładunków wybuchowych. Zostali oni namierzeni przez bezzałogowe środki rozpoznawcze UAV (z ang. unmanned aerial vehicle). Niestety ze względu na bliskie sąsiedztwo kalat (typowych afgańskich domostw) nie można było wykonać ostrzału artyleryjskiego. „Natychmiast wezwałem na wsparcie QRF, który wystawiali dla nas żołnierze z Wojsk Specjalnych,” wyjaśnił dowódca ZBA ppłk Rafał Miernik. Dzięki szybkiej reakcji i wsparcia śmigłowców z SGPSz udało się schwytać trzech podejrzanych. Badania na styczność z materiałami wybuchowymi dały wynik pozytywny.

Tego samego dnia żołnierze ZBA zatrzymali podejrzanego o działalność terrorystyczną podczas operacji pk. Press przeprowadzonej w miejscowości Espandi, niedaleko Ghazni. Patrol z 2. plutonu 2. kompani piechoty zmotoryzowanej ZBA po wymianie ognia z 4 rebeliantami przystąpił do pościgu za nimi. Po 2,5 godzinnej ucieczce udało się schwytać jednego z nich. Okazało się, że miał styczność z materiałami wybuchowymi. „Dzień wcześniej mieliśmy ostrzał z tego kierunku. Dzisiaj przyjechaliśmy sprawdzić to miejsce. Nie możemy sobie pozwolić na to by takie incydenty zostawały bez reakcji z naszej strony,” zaznaczył dowódca plutonu ppor. Krzysztof Ilnicki.

Kilkadziesiąt godzin wcześniej żołnierze ZBA wykryli grupę rebeliantów podkładających IED. Wezwali do wsparcia siły specjalne, które rozpoczęły pościg za podejrzanymi. Po chwili schwytano dwóch uciekinierów oraz przechwycono porzucone wcześniej przez nich uzbrojenie. Znaleziono karabin maszynowy AK-47, 5 pełnych magazynków 7,62mm, 4 granaty ręczne, 6 zapalników, kajdanki i kamizelkę taktyczną. Podczas innych operacji przeprowadzonych w okolicach dystryktu Waghez i Ghazni w ubiegłym tygodniu ZBA znalazło i zniszczyło 2 pociski do granatnika RPG oraz 3 miny przeciwpancerne.

We wczesnych godzinach porannych w piątek 24 czerwca br. w dystrykcie Gelan, w ramach powietrzno-lądowej operacji pod kryptonimem „Black Thunder”, żołnierze 2. kompani piechoty zmotoryzowanej ze ZBB, 1. zespół rozpoznawczy i Afgańska Narodowa Policja zlikwidowali skrytkę na broń. W miejscu wskazanym przez oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i zespołu Rozpoznania Osobowego HUMINT Wojsk Specjalnych znaleźli karabin maszynowy AK-47, dwie strzelby oraz ponad 700 sztuk amunicji różnego kalibru. Zatrzymano także dwie osoby podejrzane o działalność przeciwko siłom bezpieczeństwa. Następnego dnia żołnierze ZBB, Zgrupowania Sił Specjalnych, afgańskiego wojska przy wsparciu amerykańskich śmigłowców CH-47 Chinook przeprowadzili operację w dystrykcie Moqur. W trakcie przeszukania miejscowości Sengazi znaleziono 2 egzemplarze broni strzeleckiej, skrzynkę z amunicją kalibru 12,7mm oraz ponad 100 sztuk amunicji 7,62mm.

Po raz kolejny skuteczne okazały się środki rozpoznawcze, jakimi dysponują żołnierze Polskich Sił Zadaniowych. W sobotę 25 czerwca w godzinach wieczornych operator Optoelektrycznego Posterunku Obserwacyjnego (OPO) z bazy Qarabagh zaobserwował 4 rebeliantów kopiących przy drodze Kabul – Kandahar. „Natychmiast wysłałem w ten rejon bezzałogowy samolot rozpoznawczy oraz Siły Szybkiego Reagowania QRF,” opowiadał zastępca dowódcy ZBB mjr Grzegorz Kaliciak. „Saperzy sprawdzający teren wykryli kable oraz miejsce kierowania wybuchami, w którym znaleziono baterie oraz latarkę,” dodał major. W międzyczasie „drone”, jak nazywane są w Afganistanie bezzałogowe, wykrył ruch 4 osób w okolicy działania polskich saperów. Po chwili zaatakowali patrol ostrzeliwując ich z broni strzeleckiej i moździerza. Polacy natychmiast odpowiedzieli ogniem. Stanowiska przeciwnika zostały zlokalizowane przez operatora OPO i po chwili Grupa Wsparcia Ogniowego z bazy Qarabagh ostrzelała pociskami moździerzowymi rebeliantów. W wyniku wymiany ognia wyeliminowanych zostało 3 terrorystów, a jeden został ranny. Polski patrol znalazł także dwa ładunki wybuchowe o masie 27kg i 13kg, które zostały zniszczone na miejscu.

Natomiast 19 czerwca br. Polskie Siły Zadaniowe w ramach walki z przestępczością zorganizowaną przeprowadziły udaną operację przejęcia 106 kg narkotyków. Informację o transporcie ładunku w dystrykcie Gelan uzyskali oficerowie Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz zespołu Rozpoznania Osobowego HUMINT Wojsk Specjalnych. W akcji oprócz pododdziałów Zgrupowania Bojowego „Bravo” wzięli również udział operatorzy Wojsk Specjalnych oraz Żandarmerii Wojskowej. Zatrzymano także kierowcę, który szmuglował nielegalny towar.

„Nie czekamy biernie na ruch przeciwnika. Utrzymujemy wysoką aktywność przede wszystkim w najbardziej kluczowych dla nas dystryktach prowincji Ghazni. Nasi żołnierze każdego dnia walczą z rebeliantami. Dotychczas przeciwnik dotkliwie odczuł skuteczność prowadzonych operacji i przeszedł do defensywy. Jego działania są tylko reaktywne,” podsumował dowódca PKW gen. bryg. Sławomir Wojciechowski.

IX zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie to w głównej mierze żołnierze z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, wchodzącej w skład „Czarnej Dywizji” – 11. Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania. Pozostałe elementy uzupełniają: Żandarmeria Wojskowa, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, 49. Pułk Śmigłowców Bojowych, 1. Brzeska Brygada Saperów, Centralna Grupa Wsparcia Współpracy Cywilno Wojskowej, Centralna Grupa Działań Psychologicznych, 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy oraz inne jednostki Sił Zbrojnych RP.

Oprócz Polskich Sił Zadaniowych w PKW Afganistan pełnią służbę komandosi z 1. Pułku Specjalnego Komandosów, jednostki specjalnej GROM, Morskiej Jednostki Działań Specjalnych, Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych oraz Dowództwa Wojsk Specjalnych – tworząc Zgrupowanie Sił Specjalnych, podległe dowódcy Sił Specjalnych ISAF.

***

Tekst: mjr Szczepan GLUSZCZAK
Foto: mjr Szczepan GŁUSZCZAK, archiwum PKW