Polacy pozytywnie oceniają działalność Służby Celnej

Według badań CBOS 40% Polaków pozytywnie ocenia Służbę Celną. Centrum Badania Opinii Społecznej podczas comiesięcznego badania „Aktualne Problemy i Wydarzenia” po raz pierwszy zapytało respondentów o opinie na temat Służby Celnej.

Reklamy

W raporcie „Oceny Instytucji Publicznych”, w którym opublikowano wyniki tego badania, CBOS wskazuje, że liczba Polaków dobrze oceniających Służbę Celną jest 5-krotnie większa niż liczba Polaków źle oceniających Służbę Celną.

Pozytywnie o Służbie Celnej wypowiada się 40% spośród ogółu badanych, co oznacza, że wśród Polaków, którzy mają wyrobioną opinię na temat działalności tej służby aż 83% dobrze ją ocenia.

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu bieżącego roku na grupie 1071 dorosłych Polaków.

Badanie „Aktualne Problemy i Wydarzenia” »

Fragment raportu „Ocena Instytucji Publicznych' dotyczący Służby Celnej »

Raport „Ocena Instytucji Publicznych »

***

Źródło:
Służba Celna RP