Polak/Niemiec w rodzinie – II edycja

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie językowym „Polak/Niemiec w rodzinie”.

Reklamy

br />W obecnej edycji jego zasady uległy niewielkiej zmianie, ale dzięki temu udało nam się wypracować zdecydowanie lepsze warunki dla osób w nim uczestniczących. Tak jak w roku poprzednim głównym celem projektu jest pozaszkolna nauka języka niemieckiego. Dodatkowo tym razem jego uczestnikom proponujemy również udział w profesjonalnym kursie językowym (trzy tygodnie; 3,5h dziennie) w Volkshochschule Münster. Całości towarzyszyć będzie oczywiście bogaty program kulturowy, którego zadaniem jest kreowanie pozytywnego wizerunku Niemiec oraz krzewienie kultury niemieckiej wśród Polaków.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, którzy przygotowują się do egzaminów państwowych i międzynarodowych lub pragną poprawić praktyczną znajomość języka niemieckiego. Projekt preferuje podejście indywidualne, dlatego też jego uczestnicy zamieszkają z rodzinami w okresie jego realizacji. Projekt będzie miał miejsce w mieście partnerskim Lublina – Münster, a kurs językowym zostanie zaoferowany na wszystkich poziomach. Selekcja kandydatów dokonana zostanie na podstawie aplikacji zgłoszeniowych. W projekt postaramy się jednak przede wszystkim zaangażować młodych ludzi, których sytuacja materialna nie pozwala na pełne sfinansowanie kursów języków obcych za granicą.

Realizacja projektu planowana jest na 06. – 24.08.2007 roku. Koszty pobytu oraz wyżywienia uczestników pokrywa goszcząca rodzina niemiecka. Koszty transportu, ubezpieczenia oraz dodatkowych atrakcji przejmują organizatorzy. Opłatę za kurs językowy ponosi uczestnik oraz Miasto Münster. W chwili obecnej wynosi ona 250 euro, ale jej wysokość może ulec redukcji, jeśli projekt otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych. O wynikach rozmów z fundatorami będziemy Państwa na bieżąco informować. Ostateczny termin składanie aplikacji mija dnia 5 czerwca 2007 roku. Aplikację należy ściągnąć ze stron internetowych organizatorów (www.zbigniewzaleski.pl lub www.twe.org.pl), wydrukować, a następnie podpisaną przesłać pocztą lub osobiście dostarczyć do biura. Aplikacje niepodpisane nie będą brane pod uwagę! Uczestnicy zostaną wybrani do dnia 8 czerwca 2007 roku. Następnie osoby wybrane zostaną zaproszone do biura w celu dopełnienia wszystkich formalności związanych z kursem. Rezygnacja z uczestnictwa w programie możliwa jest do dnia 3 lipca 2007 włącznie. Dla osób zgłoszonych na kurs językowy wiąże się ona jednak z uiszczeniem opłaty manipulacyjnej wymaganej przez VHS Münster w wysokości 20 Euro.

Organizacją odpowiedzialną za przeprowadzenie projektu po polskiej stronie jest Towarzystwo Współpracy Europejskiej w Lublinie, na którego czele stoi Prof. Zbigniew Zaleski Poseł do Parlamentu Europejskiego. Organizacją partnerską po stronie niemieckiej jest Deutsch – Polnische Jugendakademie e. V. z siedzibą w Münster.

Na szczegółowe pytania dotyczące projektu chętnie odpowie jego koordynator Piotr Majchrzak.

Do dnia 3 czerwca 2007 r. wszystkie pytania należy kierować tylko i wyłącznie drogą mailową na adres: piotr.majchrzak@mep.pl. Po tym terminie koordynator jest również dostępny pod numerem telefonu 81 532 70 46.