Poleje się krew w Horodle

Horodło

Reklamy

Placówka Straży Granicznej w Horodle pod hasłem: „Dar krwi darem serca” po raz drugi organizuje dzień honorowego krwiodawstwa.

W ubiegłym roku w tym dniu placówkę odwiedziło 29 osób biorących udział w tej akcji i byli to pracownicy Urzędu Gminy w Horodle, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, funkcjonariusz Policji oraz liczni mieszkańcy Horodła, Strzyżowa i innych pobliskich miejscowości. W akcji udział wzięło również 8 funkcjonariuszy placówki. Wówczas udało się zebrać aż 8 litrów krwi.

Reklamy

Komendant oraz funkcjonariusze placówki gorąco zachęcają do udziału w tegorocznej akcji, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2010r. w godz. 8:00-10:00 na terenie Placówki SG w Horodle. W tym dniu Komendant organizuje dzień otwarty placówki, gdzie będzie można zapoznać się z codzienną służbą funkcjonariusza Straży Granicznej oraz sprzętem jakim posługują się w ochronie granicy państwowej.

Każdy z Nas może oddać coś, co innemu człowiekowi jest niezbędne do życia.

Akcja prowadzona jest przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie o/Zamość.