Pomagają przedsiębiorcom, promują przedsiębiorczość

W Polsce istnieje kilkaset organizacji pozarządowych, które zrzeszają pracodawców, promują przedsiębiorczość i rozwój gospodarki. Do najbardziej znanych należą organizacje pracodawców, które w swoich zasadach mają obronę pracodawców (czasem konkretnej branży) przestrzegając konkretnego kodeksu etycznego choćby handlowego. Firmy zrzeszające się w niektórych z nich obracają dużym kapitałem, choćby Biznes Centre Club (skupia ponad 1200 firm reprezentowanych przez obracających kapitałem 200 mld zł i zatrudniających 600 tysięcy pracowników). Liczną organizacją jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Reklamy

Artykuł sponsorowany

 

Ta organizacja ma swoje biuro w Brukseli. „Lewiatan” skupia łącznie 3 tys. firm.

Wśród liczących się polskich organizacji pracodawców można jeszcze wymienić – Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Izbę Budownictwa, Związek RZemiosła Polskiego, Związek „Polskie mięso”, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych, Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych, Związek Pracodawców Kolejowych i Polski Przemysł Spirytusowy (związek pracodawców branży spirytusowej).

Oprócz związków pracodawców na rzecz propagowania i promowania przedsiębiorczości oraz gospodarki działają organizacje pozarządowe zajmujące się między innymi szkoleniami, pogłębiającymi wiedzę na temat przedsiębiorczości. Są to najczęściej fundacje.

Osobliwymi fundacjami są to, które w praktyce przekształciły się w mini banki korzystając wcześniej z programów proponowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Działanie programów polegało na udzielaniu dotacji na rozwój małej (mikro) przedsiębiorczości. Organizacje skutecznie gromadziły środki, udzielając jednocześnie mikropożyczek, miały też możliwość gromadzenia procentu od zgromadzonych na kontach pieniędzy, toteż pewnym czasie stały się czymś w rodzaju samonapędzającej się maszyny finansowej. W małych miejscowościach o dużym bezrobociu (przykładem może być Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi) rzeczywiście udało się takim fundacjom pomóc w rozwoju, albo też utrzymaniu, pewnej ilości mikroprzedsiębiorstw.

Ponadto część z tych organizacji zajmuje się o dziś prowadzeniem funduszy poręczeniowych.

Pisząc o organizacjach pozarządowych integrujących przedsiębiorców i promujących gospodarkę warto jest wspomnieć o izbach gospodarczych, które również konsolidują środowisko pracodawców, zajmując się między innymi wspólną promocją, choćby wspólnym uczestnictwem w targach.

Oczywiście oprócz organizacji aktywnych, są też istniejące tylko na papierze lub w KRS.

Zapraszamy na cribis.pl

 

fot. mat. sponsora