Pomoc powodzianom

Polski Czerwony Krzyż nie zapomina o osobach poszkodowanych w wyniku zeszłorocznej powodzi. Dzięki ofiarności mieszkańców Lubelszczyzny i innych obszarów naszego kraju, kontynuujemy działania pomocowe.

Reklamy

Aktualnie we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej z Wilkowa i Janowca udało nam się wytypować 8 rodzin, dla których produkcja rolna była jedynym źródłem dochodu, a kataklizm zniszczył ich uprawy.

Te 8 rodzin znajduje się w najcięższej sytuacji i do dziś dnia nie poradziły sobie z powrotem do normalności.

W związku z powyższym Polski Czerwony Krzyż finansuje dla nich zakup sadzonek chmielu, jabłoni, malin, czy porzeczek do odtworzenia produkcji rolnej. Na ten cel, po rozeznaniu konkretnych potrzeb przeznaczyliśmy 175 110 złotych.

W miarę posiadanych środków, będziemy kontynuować także inne formy pomocy poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznej powodzi.

***

Lubelski Zarząd Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie