Pomysł basenu w Hrubieszowie nabiera realnego kształtu

Starostwo Powiatowe planuje wybudowanie basenu w Hrubieszowie. Miała by to być kolejna inwestycja infrastrukturalna powiatu po hali przy Kościuszce i sali sportowej przy Staszicu.

Reklamy

Basen miałby być obiektem międzygminnym, w którego kosztach budowy, jak i późniejszego utrzymania partycypowały by wszystkie gminy powiatu hrubieszowskiego, zlokalizowanym na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie (szkoła Mechaniczna).

W chwili obecnej zainteresowanie projektem wyrażają zarówno samorządy hrubieszowskich gmin, jak i Marszałek Województwa Lubelskiego, który zdecydował o wpisaniu projektu do planów inwestycyjnych Lubelszczyzny.

W roku bieżącym powiat planuje wykonanie projektu, początek inwestycji po uruchomieniu nowych funduszy europejskich, czyli w drugiej połowie roku przyszłego.