8 grudnia 2023

Pomysł na wakacje

Hrubieszów

Reklamy

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury jest organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w sferze szeroko rozumianej kultury, sztuki i edukacji.

Obecnie SAAK poszukuje wolontariuszy do realizacji projektu realizowanego podczas Wakacji Letnich 2010. Projekt zakłada stworzenie możliwości spędzenia bezpiecznie i ciekawie wakacji na wsi. Realizowany będzie w powiecie hrubieszowskim.

Reklamy

Poszukujemy wolontariuszy chętnych podjąć współpracę w zakresie:
• Prowadzenia zajęć z zakresu sportu i rekreacji
• Prowadzenia zajęć z języka angielskiego
• Prowadzenia zajęć z zakresu szeroko pojętej kultury
• Promocji projektu (w tym kontaktów z mediami)

Mile widziane osoby posiadające doświadczenie w realizacji wyżej wymienionych zadań oraz zainteresowane tematyką projektu. Nie jest to jednak konieczne. Wystarczy mieć pasję i chcieć się nią podzielić. Nie ma ograniczeń wiekowych dla wolontariuszy.

Oferujemy:
• możliwość współrealizowania projektu,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia w realizacji dużego projektu kulturalnego,
• możliwość zdobycia zaświadczenia o odbyciu praktyk studenckich,
• wystawienie opinii dot. współpracy z wolontariuszem,
• możliwość podjęcia współpracy przy kolejnych projektach.

Okres trwania:
Lipiec – sierpień 2010 roku

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 84 696 48 80 lub 504 442 714) lub osobisty (SAAK Hrubieszów – Dom Nauczyciela I piętro), a następnie przesłanie zgłoszenia (CV i list motywacyjny) na adres:
Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury
ul. 3 Maja 37
22-500 Hrubieszów

Zgłoszenia przyjmujemy od 26.04.2010 do 31.05.2010 r.

Czekamy na Was!