Pomyśl o przyszłości – wybierz Zespół Szkół nr 1

Od 1 września 2012 r. w technikach można kształcić się w 92 różnych zawodach. Nauka w technikum trwa cztery lata. W technikum, podobnie jak w zasadniczej szkole zawodowej, w zawodach wyodrębnione zostały kwalifikacje.

Reklamy

Najczęściej są to zawody z dwiema lub trzema kwalifikacjami. Zawody z dwiema kwalifikacjami to m.in.: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik, a z trzema kwalifikacjami to np.: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych. Liczba godzin przeznaczona na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego jest taka sama jak liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne.   W trakcie nauki w technikum uczeń odbywa praktyki zawodowe organizowane przede wszystkim u pracodawcy.

Kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym są powiązane z przyszłym zawodem (np. w zawodzie technik informatyk przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są matematyka i informatyka). W zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych uczeń realizuje jeden przedmiot uzupełniający.

Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. Zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej to zawody, w których wyodrębniono najczęściej jedną kwalifikację, np.: sprzedawca, murarz-tynkarz, stolarz, fryzjer.

W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, obejmuje ono ponad 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w warsztatach szkolnych.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od drugiej klasy oraz uzupełniać kwalifikacje zawodowe w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Info:http://men.gov.pl


Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie (ul. Zamojska 18A) – lider w naszym regionie, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014 w następujących typach szkół ponadgimnazjalnych:


Technikum

Zawód:


Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zawód:

 

Nauczyciele naszej szkoły (w której możesz przystąpić do egzaminu maturalnego, a także zdobyć kwalifikacje zawodowe), aby uatrakcyjnić proces edukacyjny sami organizują, a także biorą udział w różnorodnych kursach, wycieczkach dydaktycznych i konkursach. Oto najważniejsze:

  • udział w Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym Złota Kielnia,
  • szkolny Turniej Motoryzacyjny,
  • konkurs kulinarny Kelner Znakomity,
  • kurs kwalifikacyjny Kelner – Barman – Kelner od win
  • wycieczki dydaktyczne, wśród nich m.in.:  targi EuroGastro w Warszawie, Huta Stalowa Wola, ośrodek produkcyjny General Motors  w Gliwicach, zakład WSK w Tomaszowie Lubelskim”.

Warto również wspomnieć o dobrze przygotowanych pracowniach informatycznych, gastronomicznych i technicznych wyposażonych w profesjonalne stanowiska pracy, które zapewniają optymalny rozwój ucznia.

 

Telefon/fax: (84)696-33-38

E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl

Adres: Zespół Szkół nr 1

ul. Zamojska 18A

22-500 Hrubieszów