Ponad 3,5 miliona euro dla Hrubieszowa! Konferencja otwierająca projekt [ZDJĘCIA]

Dziś, w Hrubieszowie odbywa się konferencja otwierająca projekt „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.

Reklamy

W dniu 19 lipca w Hrubieszowie odbywa się konferencja otwierająca projekt „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. W jego wyniku do Hrubieszowa trafiło ponad 3,5 miliona euro z programu finansowanego z Funduszy Norweskich.

Reklamy

Fundusze norweskie i EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej oraz krajom bałtyckim. Głównym ich celem jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami – darczyńcami a państwem – beneficjentem. W zamian, państwa – darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Operator Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z ww. funduszy, wybrało zwycięskie miasta, które otrzymały wsparcie. W gronie 29 średnich i małych miast z całej Polski, jako jedyne miasto z województwa lubelskiego znalazł się właśnie Hrubieszów.

Droga do pozyskania środków nie była łatwa. Najpierw z grona 255 kwalifikowalnych miast w Programie Rozwój Lokalny zarysy projektów złożyło aż 213, z których do II etapu zakwalifikowano 54 miasta. Etap II to okres intensywnej kilkumiesięcznej pracy nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu.

Miasto starało się o 10 milionów euro. Ostatecznie ze względu na rozszerzenie przez ministerstwo listy beneficjentów z 15 do 29 miast, przyznano mu 3 521 346,00 euro (15 328 498,86 zł). Poziom dofinansowania to 100% kosztów kwalifikowalnych. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 21 grudnia 2021 r.

­

Założenia projektu

Projekt składa się z 2 głównych zamierzeń, tj. Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

W ramach Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) podstawowym celem jest osiągniecie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta  m.in. poprzez działania nastawione na ożywienie gospodarki miasta. Plan Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) zakłada natomiast stworzenie efektywnej, kompetentnej i otwartej na rozwój administracji miasta, co przełoży się m.in. na sprawne zarządzanie strategicznym rozwojem miasta oraz wysoką jakość usług publicznych.

Tak określone cele zostały wyznaczone w długiej perspektywie czasowej. Początek procesów do ich osiągnięcia sfinansuje wspomniany projekt z funduszy norweskich.

Hrubieszów w ramach projektu stawia na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez działania w 4 obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym i kulturowym. 

­

Inwestycje 

Projekt zakłada szereg działań inwestycyjnych. Przede wszystkim dotyczy to remontu zabytkowej, XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Plac Wolności 8, w której wychował się Henry Orenstein, słynny pokerzysta i współtwórca zabawek Transformers. W kamienicy tej zostanie zlokalizowane Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej, szerzej opisane poniżej.

Ponadto projekt zakłada budowę Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszów, tj. dworca przesiadkowego w Hrubieszowie, dla osób korzystających z komunikacji publicznej, zarówno lokalnej, jak i dalekobieżnej. Przedsięwzięcie to zostanie zrealizowane we współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, co pozwoli na stworzenie projektu odpowiadającego w pełni potrzebo podróżnych, uporządkowanie przestrzeni miejskiej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

W ramach inwestycji zaplanowany został remont również zabytkowego, XIX-wiecznego dworku przy ul. Staszica 9 w celu dostosowania go do pełnienia funkcji Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów.

­

Pozostałe przedsięwzięcia

W ramach projektu już została utworzona nowa jednostka budżetowa miasta – Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej. Należy  ona do najważniejszych przedsięwzięć w projekcie, które pozwoli osiągnąć zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy miasta. Podstawowym jego celem jest kreowanie warunków do rozwoju lokalnego biznesu oraz umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijanie innowacyjnych kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii, w szczególności programowania i robotyki.

Do zadań Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej będzie należało m. in. świadczenie usług dla powstającego biznesu, wsparcie ekspertów z instytucji publicznych, utworzenie bazy danych na temat gruntów i nieruchomości w mieście, utworzenie bazy danych o lokalnych przedsiębiorcach oraz ich produktach i usługach, organizacja cyklicznych spotkań w formie śniadań biznesowych, organizacja Hrubieszowskiej Gali Rozwoju.

­

Projekt zakłada również wiele innych działań, spośród których należy wymienić:

  • utworzenie środowiskowej pracowni EcoLab, podnoszącej świadomość w zakresie ekologii i środowiska naturalnego wśród młodzieży;
  • utworzenie pracowni ConceptLab, w ramach której organizowanie będą cykliczne zajęcia dla młodzieży na temat programowania i projektowania, kreatywnych klocków lego i robotyki, Internetu Rzeczy (IoT) oraz Internetu Wszechrzeczy (IoE);
  • przygotowanie interaktywnej wystawy poświęconej znanym wynalazcom związanym z ziemią hrubieszowską, w celu budowania tożsamości i identyfikacji mieszkańców z Miastem;
  • opracowanie i wydanie publikacji na temat historycznego Hrubieszowa, jak również monografii pt. „Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa”, dokumentującej i upowszechniającej charakterystyczne cechy zanikającej drewnianej architektury właściwej dla Miasta. Efektem pracy będzie również katalog koncepcji projektowych domów jednorodzinnych i zagrodowych w otoczeniu ogrodowym „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”;
  • uruchomienie audio przewodnika wraz z mapą spaceru po atrakcjach turystycznych w centrum Hrubieszowa, w celu zaktywizowania rynku turystycznego oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta. 

­

Istotnym aspektem projektu jest również możliwość zawarcia partnerstwa z miastem z Norwegii. W przypadku Hrubieszowa, dzięki staraniom Związku Miast Polskich, jako partnera wybrano Miasto Elverum leżące w południowo-wschodniej Norwegii. Założenia współpracy przewidują wymianę doświadczeń w szczególności w obszarze rozwoju gospodarczego, podniesienia jakości usług społecznych i usług administracji miasta.

­

­

­

(info: UM Hrubieszów, fot. lubiehrubie)


Zobacz też:

Brakuje krwi! Zapraszamy na akcję krwiodawstwa w Hrubieszowie

Brakuje krwi! Zapraszamy na akcję krwiodawstwa w Hrubieszowie