Poprawa jakości życia

Dołhobyczów

Reklamy

W ramach modernizacji wykonano: ogrodzenie przestrzeni publicznej, teren rekreacyjny, oświetlenie, parkingi i chodniki w centrum Dołhobyczowa, regionalną wiatę przystankową, parkingi i chodniki przy Ośrodku Zdrowia w Dołhobyczowie, ścieżki piesze, plac zabaw na terenie rekreacyjnym oraz elementy małej architektury – kosze, ławki, tablice informacyjne, fontannę.

u>Szczegóły projektu:

Tytuł operacji: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację przestrzeni publicznej miejscowości Dołhobyczów”

Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Lokalizacja: miejscowość Dołhobyczów, gmina Dołhobyczów, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie.

Opis operacji:

W ramach modernizacji wykonano: ogrodzenie przestrzeni publicznej, teren rekreacyjny, oświetlenie, parkingi i chodniki w centrum Dołhobyczowa, regionalną wiatę przystankową, parkingi i chodniki przy Ośrodku Zdrowia w Dołhobyczowie, ścieżki piesze, plac zabaw na terenie rekreacyjnym oraz elementy małej architektury – kosze, ławki, tablice informacyjne, fontannę.

Całkowita wartość projektu: 719 482,61 zł,w tym kwalifikowane: 561 860,64 zł.

Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW (Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich): 421 395,00zł

Zdjęcia »

***

Info i foto:
UG w Dołhobyczowie