Porada prawna: Jak sobie radzić z problemem trudnego sąsiada

„Jestem właścicielem nieruchomości, na której postawiłem dom, w którym obecnie mieszkam. Moim sąsiadem jest pewien starszy Pan, który notorycznie ustawia spływ wody deszczowej z jego dachu wprost na moją posesję. Już wielokrotnie zwracałem mu uwagę, ale niestety nie przyniosło to zamierzonego rezultatu. Czy istnieje sposób, aby zgodnie z prawem przerwać zachowanie sąsiada i zmusić go do odprowadzania wody w inne miejsce?”

Reklamy


PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU:

Jestem właścicielem nieruchomości, na której postawiłem dom, w którym obecnie mieszkam. Moim sąsiadem jest pewien starszy Pan, który notorycznie ustawia spływ wody deszczowej z jego dachu wprost na moją posesję. Już wielokrotnie zwracałem mu uwagę, ale niestety nie przyniosło to zamierzonego rezultatu. Czy istnieje sposób, aby zgodnie z prawem przerwać zachowanie sąsiada i zmusić go do odprowadzania wody w inne miejsce?

 

Na wstępie należy wskazać, że w myśl art. 140 kodeksu cywilnego (k.c.), w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy (nieruchomości i ruchomości) zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Zatem każda ingerencja w prawo własności przez osoby trzecie, które nie mają ku temu uprawnień, daje właścicielowi nieruchomości możliwość zainicjowania drogi sądowej w ochronie przysługujących mu atrybutów wynikających z prawa własności do rzeczy.

Odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w przepisach kodeksu cywilnego (k.c.), a mianowicie art. 222 i następnych. Przepis art. 222 § 2 k.c. stanowi, że właścicielowi nieruchomości służy roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń, jeżeli prawo własności naruszane jest w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Bez wątpienia naruszenia polegające na kierowaniu spływu wody deszczowej na działkę sąsiednią kwalifikuje się do naruszania prawa własności w sposób inny, niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa.

W celu realizacji roszczenia należałoby wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin na zmianę kierunku spływu wody deszczowej (np. 30 dni), pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową w zakresie powództwa o zobowiązanie sąsiada do usunięcie naruszeń polegających na kierowaniu wody deszczowej na działkę sąsiednią (przywrócenie stanu zgodnego z prawem) i zaniechanie naruszeń na przyszłość, z ewentualnym upoważnieniem do wykonania czynności na koszt zobowiązanego w razie niewykonania czynności w terminie wskazanym w wyroku przez Sąd. Żądanie musi być precyzyjne, tj. wskazywać kierunek w jakim miałaby być skierowana przez sąsiada woda deszczowa oraz upoważnienie do wejścia na jego posesję i wykonanie niezbędnych prac. Wezwanie przedsądowe najlepiej jest doręczyć osobiście z pokwitowaniem odbioru lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Gdyby działania sąsiada spowodowały jakiekolwiek straty w dobrach właściciela nieruchomości sąsiedniej (np. podmoknięcie i zapadanie się kostki brukowej), możliwym jest również wystąpienie na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676