Porady prawne: Agencja Nieruchomości Rolnych pozywa rolników do sądu

Ostatnimi czasy wielu rolników uskarża się, że korzystając z gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, wzywanych jest do zapłaty bardzo dużych kwot pieniędzy, które w żadnej mierze nie odpowiadają wartości czynszu za te grunty. Niestety zdarzają się też pozwy Agencji Nieruchomości Rolnych przeciwko rolnikom o zapłatę. Pamiętać jednak trzeba, że nie jest się bez szans w tym starciu, a umiejętna obrona może przynieść sukces i wygraną w sprawie.

Reklamy


Z woli ustawodawcy, w dniu 03 grudnia 2011 roku został wprowadzony do polskiego porządku prawnego nowy przepis, a mianowicie: art. 39b ustawy „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa” (tj. Dz.U. Z 2015r., poz. 1014 ze zm.) – dalej UoGNRSP. Treść tego przepisu brzmi następująco: osoba władająca nieruchomościąwchodzącą w skład zasobu (przyp. Skarbu Państwa) bez tytułu prawnego jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Agencji wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomościw wysokości stanowiącej 5-krotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu. Mając na uwadze tak ukształtowaną treść przepisu, ustawodawca sprowadził położenie przeciętnego rolnika do pozycji bardzo niekomfortowej, w której musi on się liczyć z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Należy zauważyć, że kwota stanowiąca wartość 5-krotności wartości czynszu jest niejako stawką karną.

W tym miejscu jednak rolników należy uspokoić. Po pierwsze, pozwy często konstruowane z ramienia Agencji Nieruchomości Rolnych są na niewysokim poziomie merytorycznym. Zawierają liczne błędy, a przede wszystkim nie wykazują istoty tego postępowania, a więc wykazania rzeczywistej wartości czynszu, jako podstawy wyliczenia należnego Agencji Nieruchomości Rolnych świadczenia ze strony rolnika.

Zdarzają się również sytuacje, że przed sprawą rolnik wyda Agencji Nieruchomości Rolnych używany bez tytułu prawnego grunt, co zostaje stwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym. W takiej sytuacji można liczyć na przedawnienie, które w konkretnej sprawie wymaga spojrzenia okiem specjalisty.

Zazwyczaj w takich sprawach jak opisywane wyżej, zanim rolnik zostanie wezwany na sprawę, dostaje nakaz zapłaty z sądu. Od takiego nakazu zapłaty należy bezwzględnie się odwołać, na co rolnik ma jedynie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Nieodwołanie się spowoduje, że nie będzie dane pozwanemu rolnikowi dochodzić swoich racji przed sądem, a nakaz prawomocny będzie stanowił podstawę dla Agencji Nieruchomości Rolnych do skierowania sprawy do komornika i obciążenia znacznymi kosztami spraw i postępowania egzekucyjnego, niekiedy liczonych w tysiącach złotych.

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

www.radcaprawny-chelm.pl

tel.: 883 001 676