Porady prawne: Hipoteka na wspólnym mieszkaniu

Jesteśmy wraz z mężem właścicielami mieszkania położonego w samym centrum miasta. Mój mąż niedawno stracił pracę i chcąc zapomnieć o problemach sięga co raz częściej po alkohol. Nasze stosunki zdecydowanie się pogorszyły. Straszy mnie, że weźmie na nasze mieszkanie kredyt hipoteczny żeby mieć za co żyć.

Reklamy

 

PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU:

Jesteśmy wraz z mężem właścicielami mieszkania położonego w samym centrum miasta. Mój mąż niedawno stracił pracę i chcąc zapomnieć o problemach sięga co raz częściej po alkohol. Nasze stosunki zdecydowanie się pogorszyły. Straszy mnie, że weźmie na nasze mieszkanie kredyt hipoteczny żeby mieć za co żyć. Czy może to zrobić bez mojej zgody?

 

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a ściślej art. 37 wskazuje katalog czynności, dla których niezbędne jest wyrażenie zgody drugiego małżonka, aby te czynności prawne uzyskały walor ważności. Do takich zalicza się między innymi: zbycie, obciążenie, odpłatne nabycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również oddanie nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Nieudzielenie więc zgody przez małżonka na obciążenie nieruchomości wspólnej hipotekę stanowić będzie, że umowa taka do momentu jej wyrażenia nie będzie w pełni ważna i nie będzie wywoływała żadnych skutków prawnych, w tym możliwości wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Należy również wskazać, że do obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym potrzebne jest oświadczenie jej właściciela w formie aktu notarialnego, a w przypadku hipoteki dodatkowo dokonanie jej wpisu do księgi wieczystej.Zgoda na obciążenie nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego.

Z powyższego wynika, że jeden z małżonków nie może skutecznie dokonać obciążenia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego hipoteką, chyba, że drugi z nich wyrazi na to zgodę w formie aktu notarialnego.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676