Porady prawne: Kontakty dziadków z wnukami

Moja mama jest babcią dwójki wnuków mojego brata. Niestety brat nie dogaduje się ze swoją żoną, mieszkają osobno, a na dodatek moja szwagierka nie pozwala widywać się dzieciom z moimi rodzicami, a ich dziadkami. Czy dziadkom przysługuje jakakolwiek możliwość widywania się z wnukami?

Reklamy

 

Pytanie:

Moja mama jest babcią dwójki wnuków mojego brata. Niestety brat nie dogaduje się ze swoją żoną, mieszkają osobno, a na dodatek moja szwagierka nie pozwala widywać się dzieciom z moimi rodzicami, a ich dziadkami. Czy dziadkom przysługuje jakakolwiek możliwość widywania się z wnukami? Moja sąsiadka była kiedyś w biurze pisania podań i powiedziano jej, że jak osoba nie jest rodzicem to takiego prawa nie ma. Czy tak w rzeczywistości jest?

 

W pierwszej kolejności należy wyraźnie podkreślić, że prawo do kontaktów z dzieckiem nie jest uzależnione od przysługującej władzy rodzicielskiej. Prawo do kontaktów ma odrębny byt i dla jego istnienia władza rodzicielska jest zbędna.

Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku rodziców, których władza rodzicielska została ograniczona, czy też zostali oni jej pozbawieni, bowiem prawem a zarazem i obowiązkiem rodziców i dzieci jest utrzymywanie kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Przepisy jednocześnie wprost wskazują, że przepisy zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym co do kontaktów rodziców z dziećmi stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Nie stoi zatem nic na przeszkodzie, aby dziadkowie złożyli we właściwym sądzie wniosek o ustalenie kontaktów ze swoimi wnukami, tym bardziej, że przepisy prawa wprost im na to zezwalają. Regulacja dotycząca kontaktów dziadków z wnukami ma za zadanie wychowywanie tych drugich w poszanowaniu osób starszych i polskiej tradycji rodzin wielopokoleniowych.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676