Porady prawne: Odszkodowanie za słupy na działce

Jestem właścicielem działki budowlanej, na której postawiłem dom. Niestety przez działkę przebiega linia średniego napięcia, która uniemożliwia mi dalszą, zwartą zabudowę. Słyszałem, że jest możliwość ubiegania się o jakieś odszkodowanie od zakładu energetycznego. Czy jest to prawda oraz jak się tym zająć?

Reklamy


PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU:

Jestem właścicielem działki budowlanej, na której postawiłem dom. Niestety przez działkę przebiega linia średniego napięcia, która uniemożliwia mi dalszą, zwartą zabudowę. Słyszałem, że jest możliwość ubiegania się o jakieś odszkodowanie od zakładu energetycznego. Czy jest to prawda oraz jak się tym zająć?

 

Czytelnikowi przysługuje przede wszystkim roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Roszczenie takie przysługuje nie tylko w stosunku do zakładu energetycznego, ale również np. w stosunku do: 1) zakładu wodociągowo – kanalizacyjnego, 2) zakładu gazowego, 3) zakładu ciepłowniczego, 4) zakładu telekomunikacyjnego i innych trudniących się przesyłem.

Służebność przesyłu ustanawia się w drodze zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a zakładem przesyłowym umowy w formie aktu notarialnego, albo poprzez wydanie przez Sąd postanowienia o ustanowieniu tejże służebności. Właścicielowi nieruchomości, za ustanowienie służebności przesyłu należy się stosowne wynagrodzenie, zależne w szczególności od rodzaju działki, miejsca jej położenia, sposobu położenia urządzeń przesyłowych, zmniejszenia wartości działki i innych czynników, które wpływają na stworzenie niedogodności dla jej właściciela. Wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu wahają się zazwyczaj w granicach od kilkuset nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Poza pieniędzmi, jakie można uzyskać z ustanowienia służebności przesyłu, właścicielowi zazwyczaj przysługuje również roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z działki, za okres co najmniej 10 lat wstecz od dnia wytoczenia powództwa o jego zapłatę. Podobnie jak przy ustanawianiu służebności przesyłu, tak i przy wynagrodzeniu za bezumowne korzystanie z nieruchomości kwota wynagrodzenia zależna jest od wielu czynników i jej wysokość należy ustalać z uwzględnieniem konkretnych okoliczności sprawy.

Na koniec warto zaznaczyć, że dochodzenie ustanowienia służebności przesyłu i tym samym uzyskanie wynagrodzenia, nie jest stosunkowo kosztowne i może okazać się miłą rekompensatą za trudności związane z posadowieniem urządzeń przesyłowych na działce.

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676