Porady prawne: Podział majątku po rozwodzie

Rozwiodłem się z żoną ponad 2 lata temu. Mieliśmy wspólne mieszkanie, które aktualnie zamieszkuje moja żona z dwojgiem naszych małoletnich dzieci. Chciałbym, aby moje dzieci zostały w tym mieszkaniu, ale też chciałbym od żony spłat…

Reklamy


PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU:

Rozwiodłem się z żoną ponad 2 lata temu. Mieliśmy wspólne mieszkanie, które aktualnie zamieszkuje moja żona z dwojgiem naszych małoletnich dzieci. Chciałbym, aby moje dzieci zostały w tym mieszkaniu, ale też chciałbym od żony spłat. Słyszałem, że dopóki dzieci tam mieszkają, to nie mogę się o nic starać. Czy w rzeczywistości tak jest?

 

Po orzeczeniu rozwodu ustaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że jakiekolwiek dochody dotychczasowych małżonków lub rzeczy przez nich nabyte stają się ich wyłączną własnością.

Nabyte w trakcie trwania małżeństwa mieszkanie, które wchodziło w skład majątku wspólnego małżonków stanowi majątek podlegający rozliczeniom, których dokonuje się w postępowaniu o podział majątku wspólnegomałżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Istota tego postępowania sprowadza się do ustalenia składu majątku wspólnego na dzień uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, a także ustalenia jego wartości oraz przyznania poszczególnych składników na rzecz dawnych małżonków wraz z ewentualnymi spłatami lub dopłatami.

Jeżeli jeden z małżonków uzyska wszystkie rzeczy podlegające podziałowi, wówczas zobowiązany jest do spłaty drugiego małżonka. Wysokość spłat zależy zazwyczaj od wartości wyliczonej przez biegłego sądowego, chociaż bywają także sytuacje, że byli małżonkowie zawierają ugodę i dokonują rozliczeń według własnych preferencji, bez ingerencji sądu.

Istnieją także i takie możliwości, że jeżeli jeden z małżonków przyczynił się w większym stopniu do powstania majątku wspólnego, to może żądać ustalenia nierównych udziałów i zwiększenia należnych mu kwot. Należy jednak pamiętać, że do powstania majątku wspólnego zalicza się również pracę dla dobra wspólnego gospodarstwa domowego i czynienie osobistych starań dla wychowania wspólnych dzieci.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676