21 września 2023

Porady prawne: Powrót do poprzedniego nazwiska

Rozwiodłam się z mężem już ponad 1,5 roku temu i chciałabym powrócić do swojego panieńskiego nazwiska. Proszę o odpowiedź jakie są formalności i czy mogę tego rzeczywiście dokonać?

Reklamy

 

PYTANIE CZYTELNICZKI PORTALU:  

Rozwiodłam się z mężem już ponad 1,5 roku temu i chciałabym powrócić do swojego panieńskiego nazwiska. Proszę o odpowiedź jakie są formalności i czy mogę tego rzeczywiście dokonać?

Reklamy

 

Zawarcie małżeństwa powoduje szereg zmian w życiu prawnym małżonków. Jedną z takich zmian jest przyjęcie przez jednego z małżonków nazwiska drugiego małżonka albo dołączenie do swojego dotychczasowego nazwiska, nazwiska współmałżonka (nazwisko dwuczłonowe). Przyjęcie nazwiska następuje zazwyczaj ze strony żony, co nie oznacza w cale, że mężczyzna nie może przyjąć nazwiska kobiety, co w naszej kulturze należy jednak do niezwykłej rzadkości.

Ustanie małżeństwa na skutek rozwodu daje małżonkowi, który przyjął nazwisko współmałżonka, powrót do poprzednio noszonego nazwiska.Jedynym warunkiem jaki należy spełnić, to złożenie oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Należy jednak pamiętać, że na złożenie powyższego oświadczenia rozwiedziony małżonek ma czas jedynie do 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Złożenie takiego oświadczenia przed Sądem lub innym organem państwowym lub samorządowym nie wywiera żadnych skutków i nie daje powrotu do poprzednio noszonego nazwiska.

Reklamy

Na koniec warto zaznaczyć, jako pewną ciekawostkę z orzecznictwa Sądu Najwyższego, że powrót do poprzednio noszonego nazwiska jest prawem małżonka, który je zmienił na skutek zawarcia małżeństwa, a małżonek, którego imię zostało przez drugiego współmałżonka przyjęte, nie może żądać, aby powrócił on do poprzednio noszonego nazwiska.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676