Porady prawne: Spadek z długami

Ponad miesiąc temu zmarł mój ojciec, który pozostawił po sobie duże długi i praktycznie żadnego majątku. Moja matka nie żyje, nie mam innego rodzeństwa. Mam jednak żonę i dwójkę dzieci, które chciałbym uchronić przed konsekwencjami niegospodarności ojca. Co należy zrobić?

Reklamy


PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU:

Ponad miesiąc temu zmarł mój ojciec, który pozostawił po sobie duże długi i praktycznie żadnego majątku. Moja matka nie żyje, nie mam innego rodzeństwa. Mam jednak żonę i dwójkę dzieci, które chciałbym uchronić przed konsekwencjami niegospodarności ojca. Co należy zrobić?

 

Jak widać w przedstawionym pytaniu spadek nie zawsze związany jest z korzyściami majątkowymi, a wręcz przeciwnie, niekiedy może stanowić niemałe utrapienie dla spadkobierców.

W przypadku pozostawienia przez spadkodawcę długów spadkowych najrozsądniejszym wyjściem jest odrzucenie spadku lub przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza. Odrzucenie spadku powoduje, że daną osobę uznaje się za zmarłą w chwili śmierci spadkodawcy, co powoduje, że nie dziedziczy ona po swoim spadkodawcy. W przedstawionym pytaniu – przy założeniu, że czytelnik odrzuci spadek – do dziedziczenia dojdą jego dzieci. One również mają prawo na odrzucenie spadku, przy czym jeżeli są małoletnie wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. Jeżeli natomiast w skład spadku wchodzą jakieś bardziej wartościowe rzeczy, ale jednocześnie długi są większe od ich wartości, a spadkodawca chciałby zachować te rzeczy – np. ze względów sentymentalnych – może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że odpowiada on za długi spadkowe jedynie do rzeczywistej wartości aktywów spadku.

Termin na złożenie zarówno oświadczenia o odrzuceniu spadku jak i oświadczenia o przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza wynosi 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy. Jeśli czytelnik odrzuci spadek w tym terminie, to dla jego dzieci termin 6-miesięczny na odrzucenie spadku otworzy się właśnie w tym dniu. Nie można zatem czekać zbyt długo, bowiem w przypadku spadkobierców małoletnich – jak już wcześniej zostało stwierdzone – potrzebne będzie zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie czynności.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku jak również o jego przyjęciu złożyć można przed właściwym sądem lub przed notariuszem.

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676