Porady prawne: Zasiedzenie nieruchomości

Po moich rodzicach, zmarłych kilkanaście lat temu dostałem nieruchomość, którą posiadam do dnia dzisiejszego. Nie była ona nigdy ich własnością, a nabyli ją w drodze nieformalnej umowy z ich byłym sąsiadem, który również już nie żyje. Samodzielnie posiadam powyższą nieruchomość od ponad 17 lat. Czy mogę nabyć ją przez zasiedzenie?

Reklamy


PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU: Po moich rodzicach, zmarłych kilkanaście lat temu dostałem nieruchomość, którą posiadam do dnia dzisiejszego. Nie była ona nigdy ich własnością, a nabyli ją w drodze nieformalnej umowy z ich byłym sąsiadem, który również już nie żyje. Samodzielnie posiadam powyższą nieruchomość od ponad 17 lat. Czy mogę nabyć ją przez zasiedzenie?

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (k.c.), zasiedzenie nieruchomości może nastąpić, jeżeli osoba chcąca stwierdzić zasiedzenie była jej posiadaczem samoistnym, a okres posiadania samoistnego trwał nieprzerwanie przez okres co najmniej 20 lub 30 lat, w zależności od tego, czy posiadacz legitymował się odpowiednio dobra lub złą wiarą przy objęciu w posiadanie samoistne. Powyższe oznacza zatem, że nawet posiadacz samoistny w złej wierze, tj. taki, który wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się swobodnie dowiedzieć, że nie jest właścicielem, może nabyć nieruchomość przez zasiedzenie.

Przyjmuje się, że zasiedzenie powoduje, iż dotychczasowy właściciel nieruchomości traci prawo własności, zaś z mocy prawa nabywa je posiadacz. Jednakże, do dokonania wpisu prawa własności do księgi wieczystej konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego, w którym Sąd wyda postanowienie, w którym stwierdzi zasiedzenie nieruchomości na rzecz jej posiadacza samoistnego, o ile spełnione zostaną warunki przewidziane na wstępie artykułu. Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia daje dopiero uprawnienie do wpisania się jako właściciel w księdze wieczystej.

Na koniec warto wskazać, że jeżeli zasiadujący nieruchomość zmarł i pozostawił swoich spadkobierców, a Ci spadkobiercy nadal posiadają rzecz podlegająca zasiedzeniu jak posiadacze samoistni, to mogą sobie doliczyć czas posiadania spadkodawcy i tym samym skrócić termin zasiedzenia. Co więcej, jeżeli spadkodawca zasiedział nieruchomość jeszcze przed swoją śmiercią, ale nie złożył w Sądzie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia, to z takim wnioskiem, po jego śmierci, wystąpić mogą również jego spadkobiercy.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676