Porady prawne: Zwrot niechcianego towaru

Kilka dni temu zakupiłem na aukcji internetowej laptopa. Na drugi dzień po zakupie okazało się, że taki sam komputer jest w promocji u innego sprzedawcy. Postanowiłem w związku z tym zwrócić zakupiony towar, ale sprzedawca stwierdził, że skoro nie jest wadliwy to nie przyjmie zwrotu i wszystkimi kosztami obciąży moją osobę.

Reklamy


PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU:

Kilka dni temu zakupiłem na aukcji internetowej laptopa. Na drugi dzień po zakupie okazało się, że taki sam komputer jest w promocji u innego sprzedawcy. Postanowiłem w związku z tym zwrócić zakupiony towar, ale sprzedawca stwierdził, że skoro nie jest wadliwy to nie przyjmie zwrotu i wszystkimi kosztami obciąży moją osobę. Czy tak może rzeczywiście zrobić? Nadmieniam, że całą cenę zapłaciłem przed dostarczeniem towaru, ponieważ nie było opcji zapłaty przy odbiorze.

 

W powyższym przypadku mamy klasyczną sytuację umów zawieranych na odległość. Sprawy takie w sposób dosyć szczegółowy reguluje ustawa z dnia 02 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (tj.: Dz.U. z 2012r., poz. 1225 z późń. zm.), która w przepisie art. 7 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 wskazuje, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy bez podania żadnej przyczyny.

W literaturze prawniczej wskazuje się, że w przypadku odstąpienia przez konsumenta w ustawowym terminie od zawartej umowy na odległość, przysługuje mu zwrot nie tylko kwoty wpłaconej tytułem zapłaty ceny za towar, ale także zwrot kosztów przesyłki. Z kolei przesyłka powrotna towaru do przedsiębiorcy, dokonywana na skutek odstąpienia od umowy następuje na koszt konsumenta.

Na koniec warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującą ustawą, przedsiębiorca przy zawieraniu umów na odległość, nie może żądać od konsumenta jedynie zapłaty ceny z góry. Może wszak oprócz opcji zapłaty za pobraniem wskazać możliwość przedpłaty. Takie klauzule stosowane przez przedsiębiorców sprzedających na odległość są niedozwolone i możliwym w takiej sytuacji jest złożenie zawiadomienia do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów.EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676