15 kwietnia 2024

Porozumienie w sprawie budowy zalewu w Hrubieszowie podpisane (ZDJĘCIA)

Dziś, w sali konferencyjne hrubieszowskiego urzędu miasta, odbyło się podpisanie porozumienia na rzecz współpracy przy budowie zbiornika wodnego na rzece Huczwa w miejscowości Hrubieszów.

W poniedziałek 8 listopada, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowa, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia na rzecz współpracy w zakresie realizacji inwestycji: „Budowa zbiornika wodnego na rzece Huczwa w miejscowości Hrubieszów”.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Miejską Hrubieszów.

Strony porozumienia, znajdując wspólne cele i zadania przy nawiązaniu bezpośredniej współpracy w postaci porozumienia, stawiają sobie za główny cel przeciwdziałanie skutkom suszy oraz powodzi, jako działań mających ogromne znaczenie dla ochrony mienia i przyległych gruntów oraz kształtowania zasobów wodnych.

W uroczystości wzięli udział: Przemysław Daca – prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wicewojewoda lubelski Bogusław Gzik, członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed, Henryk Gmitruczuk – dyrektor zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie, burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska, przewodnicząca rady miejskiej w Hrubieszowie Anna Naja, dyrektor Oddziału KSC S.A. Cukrownia Werbkowice Maryla Symczuk oraz przedstawiciele mediów.

– Nasz wniosek został uwzględniony i budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego na rzece Huczwie (na tzw. Targowicy), została wpisana uchwałą zarządu na Zintegrowaną Listę Przedsięwzięć do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku – informuje burmistrz Marta Majewska. – Tym samym uznana została przez Zarząd Województwa Lubelskiego za inwestycję kluczową dla rozwoju województwa lubelskiego. Co to dla nas oznacza? Otóż otwiera nam – miastu Hrubieszów, dodatkowe możliwości finansowania tego przedsięwzięcia w nowej perspektywie finansowej. Lata czekaliśmy na basen – realizuje się, przyszedł czas na zalew. Powoli dopinamy formalności. Podkreślam jednak, że to dopiero początek drogi i nie jest to inwestycja na już i na jeden rok, dlatego jeszcze trochę cierpliwości się nam wszystkim przyda – dodaje.

Planowany zbiornik zlokalizowany będzie na łąkach, pomiędzy rzeką Huczwą, a Osiedlem Jagiellońskim i będzie miał powierzchnię około 20 hektarów. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wyniesie ok. 30 mln zł. Planowany termin oddania obiektu do użytku to koniec 2026 roku. Pierwszym etapem inwestycji jest wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej obiektu.

­

(fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Można organizować referendum w sprawie odwołania rady powiatu?

Hrubieszów: Można organizować referendum w sprawie odwołania rady powiatu?