Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 23 sierpnia 2011r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które dotyczyło tematów związanych z awaryjnym zaopatrzenie w wodę w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwa imprez masowych oraz dżururów OSP przy zabezpieczaniu niewybuchów.

Reklamy

W skład Komisji zgodnie zarządzeniem Starosty Hrubieszowskiego w kadencji 2011-2014 wchodzą:

1. Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski – Przewodniczący Komisji

Reklamy

2. Stanisław Sitarz – Radny delegowany przez Radę Powiatu

3. Stanisław Staszczuk – Radny delegowany przez Radę Powiatu

4. podinsp. Janusz Krzyżanowski – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie

5. nadkom. Paweł Łuka – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie

6. Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów

7. Andrzej Bogatko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

8. Zbigniew Więch – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie

W pracach Komisji uczestniczy Artur Kubik – Prokurator Rejonowy wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Zamościu.

Do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2011 – 2014r. z głosem doradczym wytypowano następujące osoby:

1. Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

2. por. SG Mariusz Kulczyński – Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie

Posiedzenie odbyło się zgodnie z opracowanym przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku POWIATOWYM PROGRAMEM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, uchwalonym przez Radę Powiatu.

Program posiedzenia:

1. Awaryjne zaopatrzenie w wodę w sytuacjach kryzysowych

Prowadzący: Henryk Dworak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mirczu, Elżbieta Zawrotniak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie

2. Bezpieczeństwo imprez masowych – prowadzący nadkom. Paweł Łuka.

3. Dyżury OSP przy zabezpieczaniu niewybuchów – prowadzący bryg. Dariusz Bednarz – Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

4. Dyskusja i wnioski.

***

Tekst: Dariusz Sala
Foto: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie