Postępują prace przy remoncie hrubieszowskiej cerkwi – fotoreportaż

Trwają prace przy remoncie cerkwi prawosławnej w Hrubieszowie. Odnowionych zostanie 6 z 13 kopuł. Świątynia będzie miała również nową elewację.

Reklamy

Trwają prace przy rewitalizacji zabytkowego ogrodzenia Cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie. Poszczególne segmenty ogrodzenia zostaną zdemontowane, poddane pracom konserwatorskim i osadzone z powrotem na nowych fundamentach i podmurówkach.

Rozpoczęły się również roboty przy wymianie poszycia 6 kopuł. Blachą miedzianą pokryte zostaną 3 północne i 3 południowe kopuły.

Reklamy

Prace remontowe potrwają do końca 2014 r., a realizowane są w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Rewitalizacja centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem”.

Wartość całkowita projektu to 11 713 384,36 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będzie – 7 426 653,77 zł.

Projekt realizuje Gmina Miejska Hrubieszów oraz partnerzy: Wspólnota Mieszkniowa Plac Staszica 1, Wspólnota Mieszkniowa Plac Staszica 4, Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie.