Poświęcenie kaplicy z Relikwiami Błogosławionego Jana Pawła II

We wtorek 1 maja, w pierwszą rocznicę beatyfikacji Papieża Jana Pawła II, Bp. Mariusz Leszczyński dokona poświęcenia kaplicy z Jego Relikwiami w Kościele Św. Mikołaja oraz udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży należącej do Parafii. Uroczystość rozpocznie się o godz 16.00.

Reklamy

Miejsce, w którym znajdować się będą Relikwie, składało się do niedawna z dwóch pomieszczeń, tj: zapasowej kruchty oraz przedłużenia prawej bocznej nawy, w którym stał konfesjonał. Jak opisuje Antoni Wiatrowski w książce pt: „Dzieje Hrubieszowa”, znajdowała się tam zakrystia. W miejscu, gdzie obecnie jest zakrystia znajdował się skarbiec. Zakrystia została przerobiona na kaplicę i zostało wykonane gotyckie okno. W pamięci starszych mieszkańców miasta zachowały się stawiane tam ruchome Bożonarodzeniowe Szopki. Następnie kaplica została zlikwidowana, a w jej miejsce powstał przedsionek z zapasowym wyjściem.

Dziś przyszedł czas na to, że to miejce na nowo stało się kaplicą, w której w szczególny sposób będzie czczony Sługa Boży Błogosławiony Jan Paweł II. A przy wystawionym Najświętszym Sakramencie będzie wstawiał się za nami u Boga. Bądźmy więc we wtorek w Kościele Św. Mikołaja, na tym historycznym wydarzeniu i uczcijmy naszego Ojca Świętego.

PS: Informacje o historii tego miejsca są zamieszczone na podstawie opracowania Antoniego Wiatrowskiego, jak i ustnych przekazów. Mogą się częściowo nie zgadzać z rzeczywistością, więc jeśli ktoś dobrze wie, jak było – zapraszam do napisania tego w komentarzach.

ŁM