Poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej w Sahryniu

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie Zespołu Szkół w Sahryniu zapraszają na uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej w Sahryniu imienia Siostry Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków.

Reklamy

i>”To, co przeżyło jedno pokolenie,
drugie przerabia w sercu i pamięci”
Jan Paweł II

Uroczystość odbędzie się w Sahryniu dnia 15 maja 2011 r. o godz. 12:00.

Reklamy

Program uroczystości:
1. Powitanie
2. Msza Święta, której będzie przewodniczył Jego Ekscelencja ks. dr biskup Wacław Depo
3. Przekazanie sztandaru
4. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy Patrona Szkoły
5. Część artystyczna
6. Przemówienia zaproszonych gości
7. Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej