Powiat hrubieszowski w Euroregionie Roztocze

20 maja, Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk, wraz z przedstawicielami samorządów Lubelszczyzny oraz Podkarpacia, wzięła udział w spotkaniu założycielskim stowarzyszenie Euroregion Roztocze.

Reklamy

 

Prezesem Stowarzyszenia wybrany został Wojciech Żukowski Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego.

Celem tego przedsięwzięcia będzie rozwój oraz odkrycie na nowo potencjału terenów pogranicza. Stowarzyszenie daje szansę na ułatwienie pozyskiwania środków na rozwój gospodarczy i turystyczny regionów Roztocza.

Ważnym elementem, będzie promocja tych obszarów, ich dziedzictwa, krajobrazów, niezaburzonej fauny i flory czy też zdrowej, regionalnej żywności, a działania te, będą ukierunkowane na przywrócenie blasku Roztocza.

Jak podkreśla Michał Mulawa Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Euroregion to także projekty infrastruktury drogowej oraz turystycznej.

Wszyscy spośród ponad 33 uczestniczących w spotkaniu Samorządowców, wyrazili głęboką nadzieję na powodzenie projektu oraz realizacji wytyczonych zamierzeń.

Uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze została podjęta 30 kwietnia 2020 r. na sesji hrubieszowskiej Rady Powiatu.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie