Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie otwarta od poniedziałku

Od poniedziałku 11 maja, wznawia pracę Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk, po zasięgnięciu opinii Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie, wyraziła zgodę na wznowienie z dniem 11 maja pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, której siedziba mieści się w skrzydle dworku Du Chateau.