Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta

29 czerwca jednogłośną uchwałą Rady Miasta powołano do istnienia Młodzieżową Radę Miasta, która będzie posiadała charakter konsultacyjny i będzie działała w celu wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży.

Reklamy

br />Według uchwały Organy Miasta winny uwzględniać w swej działalności postulaty i wnioski wypracowane przez Młodzieżową Radę.

Rada będzie posiadała charakter konsultacyjny i apolityczny, w jej skład wejdzie 15 radnych reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne miasta Hrubieszowa wyłonionych w wyborach przeprowadzonych w tych szkołach. Kadencja Rady będzie trwała 2 lata.

Tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta i szczegółowe zasady jej działania określa przyjęty razem z uchwałą Statut.