Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie

1 lutego 2018 roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie kpt. Tomaszowi Zwolakowi oraz pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mł. bryg. Michałowi Pytlakowi.

Reklamy

 

Uroczyste wręczenie decyzji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o powierzeniu pełnienia obowiązków odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Kpt. Tomasz Zwolak z pożarnictwem związany jest od 1999 roku, kiedy podjął naukę oraz rozpoczął służbę kandydacką w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Służbę stałą rozpoczął w dniu 1 sierpnia 2001 roku na stanowisku dowódcy zastępu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnejw Chełmie.

Od 1 grudnia 2001 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie i zajmował  kolejno stanowiska: inspektora w sekcji organizacyjno – kadrowej, starszego inspektora wydziału organizacyjnego, dyżurnego operacyjnego, kierownika sekcji kwatermistrzowsko – technicznej oraz naczelnika wydziału operacyjno – rozpoznawczego.

W tym samym czasie, tj. w latach 2009-2013, kształcił się zawodowo, studiując na kierunku wydział inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa.

W Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie z dużym zaangażowaniem zajmował się rozwojem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu hrubieszowskiego, pomagając jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Opracowanie i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP w Lublinie