Powołano Hrubieszowską Radę Kobiet. Zasiądzie w niej 21 pań

W dniu 2 marca 2020 roku, Burmistrz Hrubieszowa – Marta Majewska, powołała Hrubieszowską Radę Kobiet. W jej skład weszło 21 pań.

Reklamy

 

Rada stanowi kolegialny organ pomocniczy Burmistrza o charakterze opiniodawczym i doradczym w zakresie polityki rodzinnej, społecznej oraz spraw związanych z sytuacją kobiet w Hrubieszowie.

Rekomendacje do rady wystawiane były przez instytucje lub organizacje pozarządowe, poświadczającą zaangażowanie kandydatki w działania na rzecz Hrubieszowa i jego mieszkańców. Jedna instytucja lub organizacja mogłą rekomendować maksymalnie dwie kandydatki.

Kandydować mogłą każda kobieta, bez względu na miejsce zamieszkania pod warunkiem, że:

– działa na terenie Hrubieszowa i na rzecz jego mieszkańców,

– w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego ukończyła 18 lat.

 

Do zadań Rady należy:

– inicjowanie, współorganizowanie i wspieranie wydarzeń o charakterze społecznym;

– współpraca z innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz kobiet oraz innych grup społecznych

– diagnozowanie sytuacji oraz potrzeb kobiet i rodzin w mieście;

– monitorowanie działań Miasta pod kątem realizowania polityki rodzinnej, społecznej (m.in. udzielonego wsparcia, dostępności żłobków, przedszkoli, przemocy wobec kobiet, itp.);

– inne działania dotyczące spraw kobiet.

 

W skład Rady zostały powołane:

Aranowska Stanisława

Bień Magdalena

Bocheńska Małgorzata

Bryk Katarzyna

Bzdyra Danuta

Dąbrowska Anna

Dudek Oktawia

Feliksiak Jekaterina

Hołuj Aneta

Kuczyńska Marta

Lackowska Marta

Letnianczyn Henryka

Lewicka Paula

Majewska Marta

Malicka – Jankowska Małgorzata

Marchlewska Marta

Miazga Dorota

Nowosad – Stadnicka Barbara

Studzińska Sylwia

Symczuk Maryla

Wiśniewska Anna

 

Pierwsze posiedzenie Hrubieszowskiej Rady Kobiet odbędzie się 19 marca 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów, podczas którego zostanie wybrane Prezydium.

 

(info: UM Hrubieszów)
Zobacz też:

ZAPOWIEDZI – Nabór kandydatek do Hrubieszowskiej Rady Kobiet