Powstała hrubieszowska filia Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym

Został utworzony Ośrodek Specjalistycznej Pomocy i Terapii Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z siedzibą główną w Chełmie i Filią w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 15 w siedzibie Miejskiego OPS.

Reklamy

 

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie informuje, że został utworzony Ośrodek Specjalistycznej Pomocy i Terapii Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z siedzibą główną w Chełmie: ul. Ogrodowa 46 II piętro (tel. 82 564 36 32), Filia w Hrubieszowie: ul. 3-go Maja 15 (siedziba MOPS) tel. 84 696 55 60.


W ramach działań Ośrodka osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą bezpłatnie uzyskać:

1. Pomoc prawną,
2. Pomoc osoby pierwszego kontaktu,
3. Pomoc psychologiczną,
4. Pomoc psychiatryczną,
5. Pomoc grupy wsparcia,
6. Pokrycie kosztów czasowego bezpłatnego zakwaterowania lub udzielenia schronienia,
7. Pokrycie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
8. Pokrycie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
9. Pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,
10. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskaniem pomocy.


W Filii Ośrodka w Hrubieszowie (MOPS pokój nr 6) dyżury będą pełnione, przez specjalistów, w następujący sposób:

Psycholog: poniedziałek – godz. 16:00 – 19:00

Prawnik: piątek – godz. 16:00 – 19:00 

Osoba pierwszego kontaktu (pracownik MOPS):

– wtorek – godz. 16:00 – 18:00

– czwartek – godz.16:00 – 18:00


Wnioski o pomoc osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin mogą składać:

– osobiście: w siedzibie głównej Ośrodka w Chełmie lub w Filii

– telefonicznie: 

82 564 36 32 (Chełm) lub 
84 696 55 60 (Filia w Hrubieszowie)

– drogą mailową na adres: 

malgorzatas11111@wp.pl
lub
pokrzywdzenichelm@wp.pl

 

 

źródło: hrubieszow.naszops.pl