Powstaną nowe zespoły szkół

Na środowej sesji hrubieszowscy radni zdecydowali, by od nowego roku szkolnego połączyć w zespoły szkół podstawówki i gimnazja zarówno Jedynki, jak i Trójki. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Reklamy

Operacja połączenia placówek w zespoły szkół ma przynieść rocznie około 450 tys. zł oszczędności.

Połączenie szkół ma w założeniu usprawnić i ujednolicić ich funkcjonowanie. Dzięki oszczędnościom będzie można wprowadzić większą ilość godzin dodatkowych, łatwiej będzie uzupełniać braki kadrowe w szkołach albo zorganizować doraźne zastępstwo. Zamiast dwóch dyrektorów, będzie jeden, w każdej z placówek powstanie jedna rada pedagogiczna. Zmiany mają przeciwdziałać rosnącemu niżowi demograficznemu, a co za tym idzie coraz mniejszym subwencjom oświatowym. W ciągu trzech ostatnich lat liczba uczniów w hrubieszowskich podstawówkach i gimnazjach spadła z 1894 do 1709, liczba oddziałów z 87 do 71.

Reklamy

Rady pedagogiczne wszystkich łączonych szkół pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał. Urząd Miasta nie musiał starać się o pozytywne opinie kuratora oświaty, rad rodziców oraz związków zawodowych, bo wymóg ten nie dotyczy placówek z oddziałami sportowymi i integracyjnymi, a takie funkcjonują we wszystkich łączonych szkołach.

Od września ubiegłego roku, jako Zespół Szkół Miejskich nr 2 funkcjonują już Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2.