21 września 2023

Powstrzymaj pijanego kierowcę! – Edukacja Publiczna (odcinek 1)

Problem nietrzeźwości na drogach od lat pozostaje jednym z głównych zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Tylko w 2012 r. doszło do 2336 wypadków z winy nietrzeźwych kierujących. Zginęło w nich 206 osób, a 2125 zostało rannych. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w 2011 r. przez OBOP na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego aż 12,5% Polaków przyznaje się do tego, że prowadziło samochód po pijanemu.

Reklamy

Problem nietrzeźwości na drogach od lat pozostaje jednym z głównych zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Tylko w 2012 r. doszło do 2336 wypadków z winy nietrzeźwych kierujących. Zginęło w nich 206 osób, a 2125 zostało rannych. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w 2011 r. przez OBOP na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego aż 12,5% Polaków przyznaje się do tego, że prowadziło samochód po pijanemu.

W programach szkół nauki jazdy nie ma obowiązkowego modułu dotyczącego wpływu alkoholu na organizm człowieka i przeliczania spożytego alkoholu na promile we krwi. Tymczasem ta wiedza jest kluczowa dla podejmowania przez kierujących świadomych decyzji w zakresie prowadzenia pojazdu po alkoholu. Prawa jazdy nie wydaje się jedynie abstynentom, a więc kierowcy mogą spożywać alkohol, choć do pojazdu zawsze powinni wsiadać na trzeźwo.

Reklamy

Kierowców należy uczyć tego, jak alkohol zachowuje się w organizmie człowieka i ile czasu potrzeba na jego spalenie. Należy także przypomnieć, jak działa i zachowuje się człowiek po wypiciu nawet niewielkiej ilości alkoholu. Przekazując tę wiedzę, należy pamiętać, iż naczelna zasada brzmi: „zero tolerancji dla alkoholu za kierownicą”.

Napoje alkoholowe: piwo, wino, wódka, nalewki, szampan itp., zawierają etanol (alkohol etylowy, C2H5OH), który jest substancją psychoaktywna. Oznacza to, że oddziałuje on na centralny układ nerwowy, wpływając bezpośrednio na funkcję mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania. Czas ich pojawienia się jest dość krótki – alkohol zaczyna być wchłaniany i rozprowadzany po organizmie zaraz po spożyciu. Ilość, rodzaj oraz natężenie efektów związanych z alkoholem zależy od jego stężenia we krwi. Szczególnie niekorzystny wpływ alkohol wywiera na komórki nerwowe w mózgu: zakłóca funkcje tych komórek i komunikację mózgu ze wszystkimi innymi częściami ciała. Pamiętaj, że im więcej alkoholu wypijesz tym bardziej zakłócone jest funkcjonowanie twojego układu nerwowego – w tym ośrodków mózgowych kluczowych dla prawidłowego kierowania pojazdem i odpowiadających za koordynację wzrokowo-ruchową!

Reklamy

 

Zapisy prawne dotyczące alkoholu i prowadzenia pojazdów

  • W Polsce dopuszczalny poziom stężenia alkoholu we krwi kierowcy nie przekracza 0,2 promila. W nazewnictwie międzynarodowym określany ten wskaźnik mianem BAC – blood alcohol concentration.

  • Gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do stężenia od 0,2 do 0,5 promila (lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1dm3), określa się to jako stan po użyciu alkoholu.

  • Gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila (a w wydychanym powietrzu jest go więcej niż 0,25 mg w 1 dm3), wówczas jest to stan nietrzeźwości.

  • Prawo o ruchu drogowym zabrania kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

  • Co ważne, słowo „pojazd” oznacza nie tylko samochód czy motocykl, lecz także rower lub łódź motorową, i tak np. za jazdę rowerem po pijanemu można stracić prawo jazdy.

 

Co grozi za prowadzenie po alkoholu?

W Polsce najczęściej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi czasowa utrata prawa jazdy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za jazdę po spożyciu alkoholu – gdy jego zawartość we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila (stan po użyciu alkoholu) – grozi do 30 dni aresztu(może być w zawieszeniu) lub do 5000 zł grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów do lat trzech. Jeśli stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila (mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości), kierowcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do dwóch lat (bezwzględna lub w zawieszeniu) oraz utrata prawa jazdy do 10 lat. Ponadto dane kierowcy figurują na liście osób skazanych (osoba taka nie otrzyma zaświadczenia o niekaralności). Dodatkowo, w przypadku skazania nietrzeźwego kierowcy, sąd może orzec inne środki karne, np. nawiązkę.

Od 1 lipca 2010 r. w Polsce dodatkowo zaostrzono niektóre kary dla kierowców jeżdżących w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości. Jeśli kierujący pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek, wskutek którego inne osoby poniosą śmierć bądź doznają ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, straci prawo jazdy na zawsze. Taka sama kara spotka kierowcę, który spowoduje wypadek i ucieknie z miejsca zdarzenia. Zaostrzono także kary dla recydywistów. Jeśli kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego był wcześniej skazany za jazdę po pijanemu i złamał czasowy zakaz prowadzenia pojazdu, może zostać ukarany od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W poprzednim stanie prawnym przewidywano w takiej sytuacji kare grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

 

CDN…

 

Źródło: Publikacja wykonana w ramach kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Instytut Łukasiewicza.

Przedstawił: WM