Pożar i próba ucieczki z więzienia. Wspólne ćwiczenia służb mundurowych w Zakładzie Karnym

W piątek 21 października w hrubieszowskim Zakładzie Karnym odbyły się wspólne ćwiczenia służb mundurowych. Koncepcja ćwiczeń zakładała napad na jednostkę penitencjarną, próbę ucieczki osadzonych oraz pożar na terenie przyległym do Zakładu Karnego.

Reklamy

 

Wczoraj około godziny 9:30 w hrubieszowskim Zakładzie Karnym rozpoczęły się ćwiczenia służb mundurowych.

Przewidywały one symulacyjne zdarzenia takie, jak: podpalenie samochodu na terenie garaży przylegających do ZK, napad na jednostkę penitencjarną, próbę ucieczki osadzonego doprowadzonego do kantyny, wzięcie zakładnika i negocjacje, ucieczkę jednego ze sprawców napadu i ujęcie go po pościgu, próbę ucieczki osadzonego z transportu.

Reklamy

W działaniach udział wzięły: grupa interwencyjna SW w Lublinie, funkcjonariusze Zakładu Karnego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji.

W trakcie ćwiczeń przedstawiono pracę sztabu doradczego, obieg informacji, praktyczne wykorzystanie dokumentacji planistycznej, metodykę podejmowania decyzji i wydawania rozkazów, elementy rozwinięcia logistycznego w poszczególnych pomieszczeniach .

Ważną częścią ćwiczeń były elementy dotyczące militaryzacji i wprowadzenia szczególnej ochrony jednostki oraz procedury realizacji zadań nałożonych na jednostkę w zakresie przygotowania oddziału dla odosobnionych.

Celem ćwiczeń jest usprawnienie współdziałania i porozumiewania się pomiędzy poszczególnymi służbami podczas działań mających na celu ochronę życia i zdrowia w sytuacji kryzysowej.