Pożar w budynku Starostwa

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Dwóch nieznanych sprawców weszło na teren budynku starostwa i podłożyło ogień w piwnicy budynku oraz na parterze w sali obrad. W wyniku rozwoju pożaru zadymieniu uległy korytarze i klatka schodowa budynku. Zarządzono ewakuację pracowników z budynku. Okazało się, że brakuje dwóch pracowników starostwa.

***

Według takiego scenariusza przebiegły w piątek 25 września coroczne zintegrowane ćwiczenia powiatowych służb mundurowych i sztabów reagowania kryzysowego.

***

25 września br. w Hrubieszowie odbyły się ćwiczenia zgrywające Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Celem ćwiczeń było doskonalenie działań gaśniczych podczas pożarów budynków administracyjnych i wykorzystanie jednostek KSRG w Powiatowym Systemie Reagowania Kryzysowego.

Uczestnicy ćwiczeń:
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie,
– 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – wszystkie z terenu powiatu,
– Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie,
– Straż Miejska,
– Pogotowie Ratunkowe w Hrubieszowie.
– Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie (Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego).

***

Opis zdarzenia

Pożar w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza w Hrubieszowie.

W dniu 25 września br. o godz.11.00 na terenie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza w Hrubieszowie powstał pożar. Dwóch nieznanych sprawców weszło na teren budynku starostwa i podłożyło ogień w piwnicy budynku oraz na parterze w sali obrad.
System sygnalizacji alarmu pożarowego zasygnalizował pożar w budynku starostwa. Pracownik starostwa zauważył dym na piętrze budynku i zgłosił to do Starosty i dyżurnego straży pożarnej. W wyniku rozwoju pożaru zadymieniu ulegają korytarze i klatka schodowa budynku. Starosta zarządza ewakuację pracowników z budynku. W wyniku ewakuacji okazuje się, że brakuje dwóch pracowników starostwa.

Zadaniami ogólnymi ćwiczeń były:
– ewakuacja i pomoc medyczna dla pracowników, którzy zostali ewakuowani podczas pożaru.
– ugaszenie pożaru.

Głównym dowodzącym ćwiczeń z ramienia Państwowej Straży Pożarnej był mł. bryg. Dariusz Jakubiak.
Rozjemcą ćwiczeń był mł. bryg. Jan Albiniak, który ocenił, że założenie ćwiczeń zostało osiągnięte.

info:
KP PSP w Hrubieszowie

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009